Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Līmētie CLT paneļi – uzbūves struktūra un CO2 ietekme" (Inž.pr."Sabiedriska ēka ar koka karkasu ")
Nosaukums angļu valodā "Glued CLT panels – structure and CO2 effect" (Eng."Public building with timber framework")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Sanita Rubene
Recenzents Uldis Lencis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām - pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskās daļas tēma ir “Līmēties CLT paneļi – uzbūves struktūra un CO2 ietekme”. Inženierprojekta tēma “Sabiedriska ēka ar koka karkasu”. Pētnieciskās daļas iesākumā tiek apskatīts koka konstrukciju elementi, CLT paneļu vispārējais apraksts, to savienojumi, kā arī mehāniskās un fiziskās īpašības. Literatūras apskats tiek veikts, lai skaidrāk izprastu CLT paneļu pielietojumu un to ražošanas procesu. Pētījuma ietvaros tiek izvēlētas 3 dažādas jumta pārseguma konstrukcijas: Līmēts CLT pārseguma panelis, Dzelzsbetona pārseguma panelis, Tērauda sija. To galvenais salīdzināšanas kritērijs ir ražošanas, jeb būvniecības procesā atstātais CO2 emisijas daudzums atmosfērā. Pirms salīdzināšanas tiek pieņemti kritēriji, lai varētu salīdzināt iegūtos rezultātus. Salīdzinājuma pamatā tiek definēta slodze kas iedarbojas uz nesošo jumta pārseguma konstrukciju, pieņem aprēķina shēmas, veic elementu dimensionēšanu un pārbauda to stiprību, noturību, lietojamības robežstāvokli pēc aprēķiniem. Pētījuma rezultātā tiek iegūts, ka labvēlīgākais variants ir līmēts CLT pārseguma panelis. 〖CO2〗_(tērauda sija)=681,26 kg CO2/kg>〖CO2〗_(dzelzsbetona plātne)=632,72 kg CO2/kg>〖CO2〗_CLT=449,82 kg CO2/kg Darba apjoms pētnieciskajai daļai: 50 lappuse., tabulu skaits -1 (tabulas un grafiki ievietoti arī attēlu veidā), attēlu skaits – 37, literatūras avoti – 32. Inženierprojekta sadaļā tika izstrādāta būves arhitektūra, būvkonstrukcijas, darbu veikšanas un organizācijas projekts, darba vides un aizsardzības apraksts. Darba ietvaros tika veikts 4 nesošo konstrukciju aprēķins – paneļa ārsienas, stiegrotās sijas, jumta nesošās profilloksnes un starpstāvu pārseguma. Papildus tam tika veikts 2 mezglu aprēķins – stiegrotās sijas un nesošās ārsienas mezgls, nesošās ārsienas un starpstāvu pārseguma mezgls. Kā arī pamatu un pamatnes konstrukcijas slodžu aprēķins. Ekonomiskajā pamatojumā tika izveidota viena lokālā tāme un koptāme. Projektam izstrādā grafisko daļu, kas ietver arhitektūras un būvkonstrukciju rasējumus , būvlaukuma ģenerālplānu, tehnoloģisko karti un kalendāro grafiku. Darba apjoms inženierprojektam: 103 lappuses, tabulu skaits – 7, attēlu skaits (ietver tabulas un grafikus) – 45, literatūras avoti – 36.
Atslēgas vārdi Līmētie CLT paneļi – uzbūves struktūra un CO2 ietekme
Atslēgas vārdi angļu valodā Glued CLT panels – structure and CO2 effect
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 14.02.2024 18:57:03