Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku attīstība un tendences
Nosaukums angļu valodā Development and Trends of Multi-Apartment Residential Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Sandra Levāne
Anotācija Cilvēka dzīves kvalitātes noteicošās vajadzības un prasības mainās atbilstoši laikam. Pagājušā gadsimtā būvētais dzīvojamais fonds vairs neatbilst mūsdienu prasībām un dzīves kvalitātes standartiem. Esošā dzīvojamā fonda situācija rada nepieciešamību pēc pārmaiņām un uzlabojumiem dzīvojamo ēku projektēšanā un attīstībā. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, kurās apskatīta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku attīstība dažādos vēsturiskos periodos, analizēts dzīves kvalitātes jēdziens un mūsdienu tendences dzīvojamo mājokļu būvniecības kontekstā. Pirmā nodaļa veltīta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pilsētbūvnieciskās situācijas izpētei dažādos laika periodos. Otrā nodaļā pētīti mājokļa kvalitātes noteicošie kritēriji un dzīves vides kvalitāte Latvijā. Trešā nodaļā analizētas 21. gadsimtā projektētās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un nozīmīgākie sasniegumi daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku projektēšanā Latvijā pēdējos 5 gados. Darba rezultātā secināts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku attīstības rezultātā mājokļu kvalitātes jēdziens kļuvis par noteicošo faktoru dzīves vides izvēlē. Mūsdienās prioritāri ir noteikta esošā dzīvojamā fonda uzlabošana un atjaunošana, kā arī jaunu mājokļu būvniecība. Jaunie dzīvojamo ēku projekti paredz funkcionālu plānojumu, ilgtspējību un kvalitatīvas dzīvojamās vides izveidi.
Atslēgas vārdi daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku arhitektūra, tipoloģija, mājokļu attīstība, dzīves kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā multi–apartment residential building architecture, typology, housing development, quality of life
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 06:42:55