Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mūsdienīga pieeja spēkstaciju projektēšanā. Kodolspēkstacija Latvijā: Pētniecības centrs pie kodolreaktora
Nosaukums angļu valodā Modern Approach to Power Plant Design. Nuclear Power Plant in Latvia: Research Center near the Nuclear Reactor
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Guntis Grabovskis
Recenzents Matijs Babris
Anotācija Maģistra darbā tiek apkopota un analizēta informācija par mūsdienīgu spēkstaciju arhitektūru. Darba galvenais mērķis ir izstrādāt teorētisko pamatojumu mūsdienīgu spēkstaciju infrastruktūras plānošanai, balstoties uz vides kontekstu, ekonomiskumu, ekoloģiskumu un būvju arhitektoniskajām īpatnībām. Darba pētījuma mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei izmantota induktīvās analīzes pētījuma metode, kas iekļauj zinātniskās literatūras, publikāciju, interneta avotu, u.c. avotu analīzi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim galvenajām nodaļām, secinājumiem un pielikuma. Pirmā darba nodaļa veltīta spēkstaciju tipoloģijas apskatam, izdalot galvenos spēkstaciju veidus un veicot to analīzi. Otrajā nodaļā tiek apskatīti mūsdienīgi spēkstaciju projektēšanas principi- to iekļaušana vidē, multifunkcionalitātes iespējas un ekoloģiskums. Trešajā nodaļā tiek apskatīta kodolspēkstacijas būvniecība Latvijas kontekstā, analizējot esošo un nepieciešamo normatīvo ietvaru, kodolenerģijas vēsturi Latvijā, kā arī rekomendācijas kodolspēkstacijas būvniecībai Latvijā. Pētījuma rezultātā tiek secināts, ka saules, vēja un kodolspēkstacijas ir viszaļākie no elektroenerģijas ieguves avotiem pēc to izdalītā CO2 apjoma, kā arī drošākie, ņemot vērā iegūto elektroenerģijas daudzumu pret potenciālo negadījumu skaitu. Maldīgu priekšstatu par kodolreaktoru drošību rada pagātnē notikušās katastrofas, kaut arī salīdzinot datus ar patieso postījumu, ko nodara citi enerģijas iegūšanas veidi, kodolspēkstacija ir viens no drošākajiem enerģijas resursiem. Par cik Latvijā nav esošu kodolspēkstaciju, ir nepieciešams ieviest virkni jaunu normatīvo aktu; 3.3. apakšnodaļā sniegtās rekomendācijas var kalpot par pamatu jaunu tiesiskos priekšnosacījumu izstrādei. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 2. kursa studenta Tila Zigmunda Ozoliņa maģistra darbs “Mūsdienīga pieeja spēkstaciju projektēšanā. Kodolspēkstacija Latvijā: Pētniecības centrs pie kodolreaktora” izstrādāts Rīgā, 2023./24. gadā. Maģistra darbs sastāv no 89 lapām, 73 attēliem, 5 diagrammām, 3 tabulām, 8 pielikumiem un 112 izmanto informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi spēkstacija, hidroelektrostacija, termoelektrocentrāle, kodolspēkstacija, ģeotermālā elektrostacija, vēja elektrostacija, saules elektrostacija.
Atslēgas vārdi angļu valodā power plant, hydroelectric plant, thermal power plant, nuclear power plant, geothermal power plant, wind power plant, solar power plant.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 23:11:58