Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Līderības stilu ietekmes novērtējums uz darbinieku sniegumu pārdošanas nozarē Indijā
Nosaukums angļu valodā An Assessment of the Impact of Leadership Style on Employee Performance in the Sales Industry in India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Angelina Roša
Anotācija Maģistra darba temats: Līderības stila ietekmes uz darbinieku sniegumu novērtējums pārdošanas nozarē Indijā. Maģistra darbs rakstīts: Ievads, trīs pamatdaļas, secinājumi un ieteikumi veido darbu angļu valodā. Tajā ir 30 attēli, 20 tabulas, kas izkliedēta 85 lappusēs. Kopumā bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir atsauces uz 81 angļu valodā rakstītu avotu. Darbs ietver astoņas lappuses ar pielikumiem. Maģistra darba galvenie rezultāti: Līderības stils būtiski ietekmē uzņēmuma kultūru un sniegumu, ietekmējot darbinieku uzvedību un lēmumu pieņemšanu. Šī pētījuma mērķis ir novērtēt līderības stilu ietekmi uz darbinieku sniegumu Indijas pārdošanas nozarē. Šajā pētījumā izmantotais pētniecības aparāts ir aptaujas anketa, kas ir galvenais kvantitatīvo datu vākšanas instruments. Galvenie informācijas avoti šim pētījumam ir vairāku Indijā bāzētu farmācijas uzņēmumu darbinieki un administrācija. Turklāt, lai iegūtu sekundāros datus, tika veikta visaptveroša esošās zinātniskās literatūras pārbaude. Šīs analīzes galvenā uzmanība tiek pievērsta rezultātiem, kas novēroti pārdošanas nozarē dažādu vadības stilu rezultātā. Šīm ietekmēm ir veltīta pietiekama atzīšana un dokumentācija. Gan hī kvadrāta tests, gan aprakstošā analīze tiek izmantota, lai novērtētu mainīgo lielumu attiecības raksturu. Pētījums izceļas no citiem centieniem tā pētnieciskā rakstura dēļ. Atlases procedūras laikā paraugus analīzei noteica, izmantojot sniega pikas paraugu ņemšanu, kas ir bezvarbūtības izlases veids. Datu analīzei tika izmantota lietojumprogramma SPSS 28. Autors veica Chi Squared testu, lai noteiktu dažādu vadības stilu ietekmi uz darbinieku sniegumu Indijas pārdošanas nozarē. Autore izvēlējās birokrātisko vadību kā labāko darbinieku snieguma uzlabošanai, taču atzina tās trūkumus un ieteica efektīvu vadību nozares uzlabošanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Gireesan, K. N., Andersone, I. (2023). Novērtējums par līderības stila ietekmi uz darbinieku sniegumu pārdošanas nozarē Indijā.. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 95 lpp.
Atslēgas vārdi Līderības stils, darbinieku sniegums, pārdošanas nozare Indijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Leadership Style, Employee Performance, Sales Industry in India
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2024 18:09:36