Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mājokļu tranformācija
Nosaukums angļu valodā Housing Transformation
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Andra Marta Babre
Recenzents Līva Garkāje
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes 4. kursa studentes Agneses Ābeltiņas bakalaura darbs “Mājokļu transformācija” sastāv no analītiskās izpētes daļas un diplomprojekta skaidrojošā apraksta. Pētījuma mērķis ir izvērtēt pielāgojamu mājokļu priekšrocības un to ietekmi uz mājokļu projektēšanas procesu. Mērķa sasniegšanai tika analizētas vadlīnijas, kas ietver pielāgojamas arhitektūras projektēšanas principus un to sasaisti ar konceptu par ilgtspējīgu arhitektūru, salīdzināti veiksmīgi piemēri, kas demonstrē pielāgojamu mājokļu priekšrocības praksē, identificētas mājokļu transformācijas negatīvās puses un salīdzināts pielāgojamības koncepts ar tradicionālākiem projektēšanas paņēmieniem. Bakalaura darba pirmajā nodaļā ir apskatīts mājokļu pielāgojamības vispārīgs raksturojums un tā konceptuālā ideja. Tiek analizēti ēkas transformācijas veidi un paņēmieni. Otrajā nodaļā ir apkopoti pielāgojama mājokļa projektēšanas pamatnosacījumi, un to sasaiste ar pirmajā nodaļā apskatītajiem ēkas transformācijas veidiem un paņēmieniem, kā arī salīdzināti pielāgojamu mājokļu piemēri, kas balstās uz kādu no transformējama mājokļa izstrādes stratēģijām. Trešajā nodaļā ir pētīts pielāgojamības koncepts Latvijas kontekstā un secināti tā pozitīvie un negatīvie aspekti. Bakalaura darba otrā daļa ir veltīta Zunda teritorijas attīstības priekšlikuma projekta “Pielāgojams mājoklis Zunda krastmalā” skaidrojošajam aprakstam. Pētījums sastāv no 27 lappusēm, 8 attēliem, 9 tabulām, 25 izmantotajiem literatūras avotiem un 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi Mājoklis, pielāgojamība, transformācija, elastība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Housing, adaptability, transformation, flexibility.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 01:15:21