Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Valsts autoceļa A5 posma tehniski ekonomiskais novērtējums
Nosaukums angļu valodā Technical and economic assessment of the A5 state highway’s section
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Kristīne Gorbunova
Anotācija Maģistra darbs par tēmu “Autoceļa A5 posma starp Ķekavas apvedceļu un autoceļu A10, tehniski ekonomiskais novērtējums” veikts ar mērķi izstrādāt Rīgas apvedceļa A5 tehniski ekonomisko novērtējumu, lai noskaidrotu ekonomisko ieguvumu/zaudējumu sekas tautsaimniecībai, kas rastos šo autoceļu pārbūvējot par divu brauktuvju autoceļu. Darbā apkopota un analizēta zinātniskā literatūra par to, kā autoceļa infrastruktūra ietekmē tādus sociālekonomiskos faktorus kā nodarbinātību, uzņēmējdarbību, mobilitāti un iedzīvotāju skaita izmaiņas. Pirmajā darba daļā apskatīti galvenie autoceļu tehniskie raksturlielumi, kāda ir to ietekme uz sociālekonomisko attīstību un kā Latvijā tiek veikta izmaksu – ieguvumu analīze. Darba otrajā daļā apskatītas ārzemju vadlīnijas izmaksu – ieguvumu analīzes veikšanā. Darba trešajā daļā veikta izmaksu un ieguvumu analīze Autoceļa A5 posmā starp Ķekavas apvedceļu un autoceļu A10. Apkopojot pētījuma rezultātus un veicot izmaksu un ieguvumu analīzi, apstiprinās pieņēmums, ka pārdomātas investīcijas autoceļu infrastruktūrā, lai nodrošinātu atbilstošu satiksmes plūsmas kvalitāti paredzamajai satiksmes intensitātei, no sociālekonomiskā viedokļa attaisnojas. Darba saturs: Darbs sastāv no trīs nodaļām, 80 lapaspusēm, tajā skaitā 17 tabulām, 9 attēliem un viena pielikuma.
Atslēgas vārdi Autoceļi, transportbūvju infrastruktūra, izmaksu - ieguvumu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Roads, transportation infrastructure, cost - benefit analysis
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2024 20:05:51