Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Sporta infrastruktūras attīstības iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Sports infrastructure development opportunities in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Inga Eriņa
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Sporta infrastruktūras attīstības iespējas Latvijā. Maģistra darba autors: Raivis Supe. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Uldis Kamols. Maģistra darba apjoms: darbs sastāv no 98 lapaspuses, tajā iekļauti 22 attēli un 9 tabulas. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskā, analītiskā un praktiskā. Teorētiskajā daļa sastāv no 5 apakšnodaļām, analītiskā daļa no 4 apakšnodaļām, savukārt, praktiskā daļa no 2 apakšnodaļām. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā atrodams 81 avots. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba aktualitāte: darba tēma izvēlēta, ņemot vērā vispārēji vāji attīstīto sporta infrastruktūru Latvijā, kā arī aktuālo jautājumu par nacionālā stadiona būvniecību un tā absolūto nepieciešamību. Maģistra darba rezultāti: darbā izklāstīta un analizēta sporta infrastruktūras vēsturiskā attīstība un tās nozīme, aplūkoti sporta objektu veidi un kategorijas, pētīts sporta objektu ģeogrāfiskais izvietojums, to pieejamība un uzturēšana, kā arī sociālekonomiskā ietekme. Darbā atspoguļota sporta infrastruktūras pieejamība Latvijā – sporta objektu īpašumtiesības, skaits un starptautiska līmeņa sporta objektu vēsturiskā attīstība, to noslogojums un nākotnes perspektīva. Vienlaikus, analizēta Igaunijas un Lietuvas pieredze nacionālā stadiona būvniecībā, pētot finansēšanas avotus un stadiona pārvaldību, tai skaitā, veikta kopējās sporta infrastruktūras pieejamības analīze. Salīdzinot Baltijas valstu rādītājus konstatēts, ka vislabāk pieejamā sporta infrastruktūra ir Lietuvā. Veikta Latvijas Futbola federācijas piedāvāto nacionālā stadiona atrašanās vietu analīze, konstatējot katras lokācijas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Pētīta atrašanās vietas pieejamība, ekonomiskie rādītāji un tās potenciāls. Pētījuma rezultātā darba autors piedāvājis alternatīvu nacionālā stadiona atrašanās vietu, veicot analogu izvērtējumu kā pārējās atrašanās vietās un izstrādājot izmaksu un ieguvumu analīzi. Pētījuma ietvaros izstrādāti secinājumi un priekšlikumi nacionālā stadiona būvniecībai.
Atslēgas vārdi sporta infrastruktūra, nacionālais stadions, atrašanās vieta, pieejamība
Atslēgas vārdi angļu valodā sports infrastructure, national stadium, location, accessibility
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2024 00:03:11