Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Mājokļu ilgtspējīgas saglabāšanas pieeja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā
Nosaukums angļu valodā Long-term housing conservation approach in the management of multi-apartment residential houses
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Andris Kairišs
Anotācija Maģistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, kas ir izstrādāts Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā. Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Profesore Dr.oec. Ineta Geipele. Maģistra darba mērķis: Mājokļu ilgtspējīgas saglabāšanas pieejā, paveikt vispusīgu analītisko, teorētisko un praktisko aspektu analīzi, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā. Maģistra darbam ir ievads, trīs daļas, piecpadsmit nodaļas, secinājumi un priekšlikumi, 54 izmantotas literatūras avoti, 1 tabula, 29 attēli un 1 pielikums. Maģistra darba ievadā tiek aprakstīta pētāmās tēmas aktualitāte, noteikti pētījuma objekts un priekšmets, definēts darba mērķis un darba uzdevumi, izvirzīta pētījuma hipotēze, noteikti pētījuma ierobežojumi un aprakstīta teorētiskā un praktiskā nozīme. Maģistra darba pirmajā daļā tiek veikta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un esoša dzīvojamā fonda analīze. Otrajā daļā tiek veikts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sistēmas raksturojums. Trešajā daļā tiek sniegti daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas pavaldīšanas problemātisko aspektu iespējamie risinājumi. Maģistra darba noslēgumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu uzlabošanai, ar mērķi nodrošināt dzīvojamā fonda ilgtspējīgu saglabāšanu.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Pārvaldīšanas process, Pārvaldīšanas sistēma, Mājokļu ilgtspējīgas saglabāšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Multi-apartment residential houses, Management Process, Management System, Sustainable Housing Conservation
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2023 17:07:15