Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Lidostas pilsēta kā jauns pilsētu attīstības paņēmiens. RIX lidostas pilsēta
Nosaukums angļu valodā Airport City as a New Approach to Urban Development. RIX Airport City.
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Guntis Grabovskis
Recenzents Vita Polkovņikova
Anotācija Maģistra darbā “Lidostas pilsēta kā jauns pilsētu attīstības paņēmiens. RIX lidostas pilsēta” tiek aplūkota lidostām piegulošo teritoriju attīstība ar aviācijas procesiem nesaistītām funkcijām, kas literatūrā tiek dēvēta par lidostas pilsētu. Lidostas pilsēta ir daudzfunkcionāla komerciāla vide, kuras uzbūvei ir raksturīgas vairākas pilsētu vai to apkaimju iezīmes. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, kurās tiek analizēta pasaules pieredze lidostu pilsētu attīstībā un aprakstīti šo teritoriju plānošanas principi, attīstības vēsture, ilgtspējīgas attīstības iespējas un pielāgošana lidostas “Rīga” (RIX) situācijai un Rīgas metropoles apstākļiem. Darba mērķis ir izstrādāt plānošanas vadlīnijas RIX lidostas pilsētai, pamatojoties uz mūsdienu lidostu pilsētu veidošanas principu un priekšnosacījumu analīzi. Mērķa sasniegšanai ir izpētīta un apkopota ar lidostas pilsētas jēdzienu saistītā literatūra, analizēti pasaules lidostu pilsētu piemēri un lidostai “Rīga” apkārt esošo apdzīvoto vietu plānošanas dokumenti un saistītie pētījumi, kā arī lidostas “Rīga” teritorijas attīstības vēsture. Darba rezultātā tika izstrādātas konkrētas RIX lidostas pilsētas teritorijas attīstības vadlīnijas, kas iekļauj ieteikumus teritorijas funkcionālai izmantošanai, telpiskai uzbūvei un vizuālam veidolam. Pamatojoties uz darbā veikto izpēti, RIX lidostas pilsētu var uzskatīt par ietekmīgu objektu ne tikai Rīgas metropoles ietvaros, bet arī Latvijas un visa Baltijas reģiona mērogā. Citu valstu pieredze liecina, ka lidostu teritoriju attīstībai komerciāla rakstura mērķiem ir ievērojama pozitīva ietekme uz lidostas reģiona ekonomiku. To ir iespējams panākt ar nosacījumu, ka teritorijas telpiskā attīstība tiek pārdomāti plānota un veikta sadarbībā ar visām ieinteresētajām pusēm – lidostas vadību, valsts un pašvaldību institūcijām, potenciāliem telpu iznomātājiem un lietotājiem, kā arī vietējo kopienu. Maģistra darba pētījuma daļa sastāv no 86 lapaspusēm, 32 attēliem, 1 tabulas un 98 izmantotajiem informācijas avotiem. Maģistra darba dimplomprojekta skaidrojošais apraksts sastāv no 76 lapaspusēm, 160 attēliem, 16 tabulām un 39 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Lidostas pilsēta, lidostu pilsētplānošana, uz cilvēku orientēta pilsētvide.
Atslēgas vārdi angļu valodā Airport city, airport urbanism, people – oriented urban environment.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2024 21:59:30