Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa reformas nepieciešamības novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the need for vehicle operating tax reform
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Uldis Kamols
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa reformas nepieciešamības novērtējums. Maģistra darba autors: Arvis Gabranovs. Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Mg. oec., Inesa Bušovska Maģistra darba apjoms: darba apjoms ir 107 lapaspuses, tas sastāv no 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā tika izmantotas 22 tabulas un 52 attēli. Maģistra darba izstrādāšanai tika izmantoti 79 literatūras un informācijas avoti. Šī darba ietvaros tiek vērtēta nepieciešamību reformēt Latvijas transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli. Pētījumā tiek salīdzināta pašreizējā transportlīdzekļu nodokļu sistēma un kopējais autoparks Latvijā ar citām Baltijas un Eiropas Savienības valstu sistēmām, lai identificētu iespējamos uzlabojumus. Pētījuma uzmanība ir vērsta uz esošo vieglo transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli Latvijā, tā saistību ar patērētāju izvēli un Valsts autoceļu fondu. Pētījumā ir iekļauts arī ekspertu viedokļu apkopojums un piemēri no citām valstīm. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, darba autors piedāvā iespējamus nodokļu modeļus Latvijai, balstoties uz ekspertu viedokli un citu Eiropas Savienības valstu pieredzi. Pētījums secina, ka ieviešot taksācijas sistēmu, kur esošais nodoklis tiek aizstāts ar transportlīdzekļa reģistrācijas nodokli un ceļa nodevu, būtu iespējams palielināt nodokļa ieņēmumus par 10 līdz 17%. Papildus tam pielāgojot Latvijas ceļa finansēšanas modeli Lietuvas modelim, būtu iespējams paaugstināt finansējumu ceļa nozarei par aptuveni 40 līdz 55%.
Atslēgas vārdi Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, vieglie transportlīdzekļi, nodokļu ieņēmumi, nodokļu ieņēmumu prognoze, CO2 izmešu daudzums, Valsts autoceļu fonds
Atslēgas vārdi angļu valodā Car operating tax, light vehicles, tax revenue, tax revenue forecasr, CO2 emissions, State road fund
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2024 00:08:44