Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tērauda kolonnu ugunsdrošības risinājumi un to salīdzinājums"
Nosaukums angļu valodā "Cement and cenospheres composite and its potential applications in construction"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Elīna Barone
Recenzents Ģirts Būmanis
Anotācija Pētnieciskā darba nosaukums ir “CEMENTA UN CENOSFĒRU KOMPOZĪTS UN TĀ POTENCIĀLAIS PIELIETOJUMS BŪVNIECĪBĀ”. Darba teorētiskajā daļā veikts informācijas apkopojums par cenosfērām un cementa - cenosfēru kompozīta materiāliem, to īpašībām, sastāvu un pielietojumu, kā arī sniegts īss ieskats cementa mehāniskajā aktivizēšanā un malšanas tehnoloģijās. Darba eksperimentālajā daļā tika izstrādāts zema blīvuma betona kompozītmateriāls no smalki samalta komerciāli pieejama portlandcementa CEM I 42,5N un baltā cementa AalborgWhite ar cenosfēru un smilšu pildvielām dažādās attiecībās (ar cenosfēru koncentrāciju sastāvā 30-50 tilpuma %). Rezultātu kontrolei tika izgatavoti kontrolparaugi no nemalta cementa, kā arī no malta cementa, bet bez cenosfērām. Betona javas iestrādes īpašības un gatavo paraugu blīvums tika vērtēts kā funkcijas, kas atkarīgas no cenosfēru daudzuma apjoma sastāva un cementa maluma smalkuma pakāpes. Eksperimenta gaitā tika novērtēta paraugu spiedes stiprība, porainums un ūdensuzsūce, lai varētu precizēt būvmateriāla perspektīvo pielietojumu. Papildus tika veikts cementa malšanai patērētās enerģijas aprēķins ražošanas izmaksu aplēsei. Darbs sastāv no 73 lpp., 21 attēla, 14 grafikiem, 11 tabulām un 37 izmantotiem literatūras avotiem. Atslēgas vārdi: cenosfēras, dezintegrators, cenosfēru un cementa kompozīts.
Atslēgas vārdi Cenosfēras, dezintegrators, cenosfēru un cementa kompozīts
Atslēgas vārdi angļu valodā cenosphere, disintegrator, cenosphere and cement composite
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 16.02.2024 12:34:29