Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Indijas biržā kotēto uzņēmumu kapitāla struktūras ietekme uz finanšu rezultātiem
Nosaukums angļu valodā The impact of capital structure on listed companies' financial performance in Indian
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nadežda Koleda
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Lokesh Mallikaarjun Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Assoc. prof., Dr. Nadezda Koleda Noslēguma darba temats: Indijas biržā kotēto uzņēmumu kapitāla struktūras ietekme uz finanšu rezultātiem. Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā to veido ievads, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Kopējais darba apjoms 85 lpp. (ieskaitot pielikumus) Tajā ir 23 attēli, 22 tabulas. 4 formulas. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 58 avotus angļu valodā. 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Hipotēze (H1) par to, vai pastāv statistiskā nozīmība starp uzņēmumu grupām ar vai bez augstām parāda attiecībām, ir daļēji pierādīta, atzīstot, ka, lai gan ilgtermiņa parāda attiecībai pret pašu kapitālu ir augsta vai zema atšķirība arī uzņēmumu ROA, kopējā parāda attiecība. abos gados neuzrādīja statistisku nozīmīgumu ROA izteiksmē. Apstiprināta hipotēze (H2) par koeficientu ietekmi uz uzņēmuma darbību. 2019. gadā ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu uzrādīja būtisku koeficientu, kas liecina, ka tas tikai būtiski ietekmē uzņēmuma darbību. Tomēr 2022. gadā gan TDtE, gan LTDtE rādītāji uzrādīja būtisku ietekmi uz finanšu rezultātiem. Hipotēze (H3), kurā norādīts, ka kapitāla struktūras rādītāji būtiski atšķiras divās uzņēmumu grupās ar atšķirīgu īpašumtiesību koncentrāciju, rezultātā tika iegūts sekojošais: Īpašumtiesību koncentrācijas ietekmes uz finanšu rādītājiem analīze (LTDtE un TDtE rādītāji) uzrādīja atšķirīgus rezultātus 2019. un 2022. gadā. 2019. īpašumtiesību koncentrācija uzrādīja būtiskas izmaiņas vidējā LTDtE koeficientā, bet ne TDtE koeficientā. 2022. gadā līdzīga tendence saglabājās attiecībā uz LTDtE koeficientiem, savukārt vidējo atšķirība TDtE attiecību izteiksmē nebija statistiski nozīmīga, kā rezultātā tika izvirzīta daļēji apstiprināta hipotēze.
Atslēgas vārdi Ilgtermiņa parāds, kopējais parāds, pašu kapitāls, aktīvu atdeve, korporatīvā pārvaldība, īpašumtiesību koncentrācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Long-term debt, Total debt, Equity, Return on assets, Corporate governance, Ownership concentration
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2024 15:23:27