Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
Nosaukums SAFe metodoloģijas izmantošana valsts informācijas sistēmu izstrādes iepirkumos
Nosaukums angļu valodā Use of SAFe Methodology in Procurement for Development of State Information Systems
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Edžus Žeiris
Recenzents Rūta Pirta-Dreimane
Anotācija Valsts informācijas sistēmu darbībai ir būtiska nozīme dažādu sabiedrības jautājumu atrisināšanai un valsts pārvaldes darba optimizācijai, tādā veidā nodrošinot efektīvu publisko pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu. Lai efektīvi nodrošinātu valsts informācija sistēmas izstrādi, valsts pārvaldei jābūt mūsdienīgai, jāizmanto dažādi digitālie risinājumi, lai nodrošinātu augstu izpildes kvalitāti. Tāpat gan iepirkumu organizēšanai, gan projektu vadīšanai - pasūtītāju un izpildītāju pusē ir jābūt kvalificētiem speciālistiem. Pēdējā tendence liecina, ka valsts iepirkumos pēdējā laikā ir atsauce, ka jāizmanto SAFe metode valsts informāciju sistēmu izstrādes projektu vadībā, ja tas iespējams. Taču vienlaikus jāņem vērā, ka visbiežāk iepirkumos ir definēts skaidrs izpildes termiņš, noteiktas prasības un līgumcena, tāpēc pētījuma problēma ir SAFe izmantošanas pieprasījums valsts informācijas sistēmas iepirkumu dokumentācijā un tā spēja pielietot to praksē. Šī darba mērķis ir izpētīt, vai valsts informācijas sistēmu izstrādes iepirkumos ir pamatoti, lietderīgi un praktiski iekļaut prasību par SAFe metodoloģijas izmantošanu, analizējot šīs metodoloģijas priekšrocības un trūkumus. Maģistra darbā ir pētītas dažādas iepirkumos izmantotās projektu vadības metodoloģijas, veikts salīdzinājumus starp šīm metodoloģijām, nosakot priekšrocības un trūkumus. Pētījumu sadaļā tiek pētīts konkrēts projekts un portfelis, kā SAFe metodoloģija tiek izmantota praksē. Noslēgumā tiek piedāvāts risinājums, kas paredz konkrētus kritērijus, ko būtu rekomendējams ievērot, izsludinot lielo valsts sistēmu iepirkumu projektus attiecībā uz projektu vadības metodoloģiju. Darba apjoms - 94. lpp., 2 tabulas, 7 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi SAFe, valsts iepirkumi, valsts informācijas sistēmu izstrāde.
Atslēgas vārdi angļu valodā SAFe, public procurement, development of public information systems.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2024 12:28:47