Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Ceļu satiksmes drošības ietekmes uz Latvijas ekonomisko izaugsmi novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of road traffic safety on the economic growth of Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Maija Šenfelde
Anotācija Jāņa Kristapa Krasņikova maģistra darbā “Ceļu satiksmes drošības ietekme uz Latvijas ekonomisko izaugsmi novērtējums” tiek pētīts ceļu satiksmes negadījumi Latvijā. Darba mērķis ir izpētīt, kā ceļu satiksmes drošība, ietekmē Latvijas tautsaimniecības ekonomisko izaugsmi un izstrādāt pamatotus priekšlikumus, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumus un uzlabotu ekonomisko izaugsmi valstī. Jebkura veida ceļu satiksmes negadījumi (CSNg) veido ekonomiskos zaudējumus valstī. Tiek uzskatīts, ka aptuveni 85-90% no CSNg ir novēršami. Un vairāk nekā puse no visiem ceļu satiksmes negadījumiem izraisa tikai cilvēciskie faktori. Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentos ir noteikts mērķis 2027.gadā samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaitu par 35% apmērā pret 2020.gadu, bet 2030. gadā par 50%. Tas tiek sasniegts izmantojot “drošas sistēmas” pieeju. 2020.gadā Latvijā CSNg radītie kopējie ekonomiskie zaudējumi bija 209,3 milj. eiro. No šīs summas 49,05% veidoja netiešās izmaksas, bet atkarībā no aprēķinu metodes var veidot pat 75-80%. Eiropas kopējās avāriju izmaksas svārstās no 0,4 % līdz 4,1 % no IKP, bet Latvijā 0,7% no IKP. Latvija 2021. gadā ir samazinājusi bojā gājušo skaita par 24,3% pret 2010. gadu, tas ļauj ierindoties 27. vietā starp 30. Eiropas valstīm. Tiek norādīts, ka vēsturiskais rīcības plāns nav bijis pietiekami efektīvs. Analizējot Norvēģijas, Grieķijas un Slovēnijas pieredzi ceļu satiksmes drošības uzlabošanā to veiktie risinājumi bija atšķirīgi, bet visas veica ieguldījumus ceļu infrastruktūrā. Pašreiz tiek izpildīts optimālo scenāriju ceļu satiksmes drošības uzlabošanā. Tiek veikti papildus ieguldījumi 38,4 milj. eiro gadā un tiek attīstīta “drošas sistēmas” pieeja. Rezultātā ir paredzēts, ka CSNg samazināsies par 12%, bojāgājušie par 43% un smagi ievainotie par 16%. Autora aprēķina un salīdzina dažādu veida tautsaimniecības zaudējumi scenārijus, ko rada CSNg, no 2021. līdz 2030. gadam. Iegūtie rezultāti liecina, ka izpildot 2030. gada mērķus valsts CSNg rezultātā zaudēs 2,37 mljrd. eiro, bet stagnācijas gadījumā – 3,17 mljrd. eiro. Pārejot “droša sistēmas” pieeju notiek infrastruktūras, tehnoloģiju un ceļu satiksmes noteikumu maiņu. Lai veiksmīgāk ieviestu sistēmu ir nepieciešams, lai sabiedrība to pati pieņemtu. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 114 lappusēm, t.sk. 21 attēliem, 14 tabulām, 17 formulām un 13 pielikumiem. Darbā tika izmantoti 108 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ceļu satiksmes drošība; ceļu satiksmes negadījumi; ekonomiskie zaudējumi, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā road safety; road accidents; economic losses, Latvia
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2024 12:53:59