Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Valsts ugunsdrošības ietvaros pieņemamo administratīvo lēmumu sagatavošanas procesa pilnveide
Nosaukums angļu valodā Improvement of the process of preparation of Administrative Decisions to be taken within the framework of State fire Safety
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jana Āboliņa
Recenzents Juris Ļabis
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Kristaps Možeiks. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore majore Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiere Jana Āboliņa. Diplomprojekta tēma: Valsts ugunsdrošības ietvaros pieņemamo administratīvo lēmumu sagatavošanas procesa pilnveide. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 49 lappusēm. Diplomprojekts satur 20 attēlus, 2 tabulas un 3 pielikumus. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojektā bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 17 informācijas avoti, tai skaitā, 2 Latvijas Republikas likumi, 1 Ministru kabineta noteikumi, 2 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iekšējie normatīvie akti, 11 interneta resursi, kā arī 1 grāmata. Galvenie Diplomprojektā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir Valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros sagatavojamo administratīvo lēmumu vadlīniju projekta izstrāde. Analītiskajā daļā tiek aprakstīti, analizēti normatīvie akti, kas nosaka tiesisko regulējumu attiecībā uz administratīvajiem lēmumiem saistībā ar Valsts ugunsdrošības uzraudzību. Aprakstīti Valsts ugunsdrošības ietvaros sagatavojamo administratīvo lēmumu veidi, to struktūra un konkrēto tiesību normu piemērošana attiecīgajās situācijās. Teorētiskajā daļā, tiek analizēti un kritiski izvērtēti 2023. gadā sagatavotie administratīvie lēmumi Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļā. Pēc administratīvo lēmumu kritiskas izvērtēšanas tiek konstatēti pieņemamo administratīvo lēmumu trūkumi un problēmas, kā arī piedāvāti risinājumi. Tiek analizēta administratīvo lēmumu statistika un veikta to skaita prognozēšana nākotnei. Praktiskajā daļā tika analizēti un aprakstīti aptaujas anketā iegūtie dati, kā arī tika izstrādātas vadlīnijas par administratīvo lēmumu sagatavošanu neapstrīdēšanas gadījumos Valsts ugunsdrošības uzraudzībā. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Ugunsdrošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire safety
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2024 15:06:12