Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Spiedpogu сikliskās aksiālās slogošanas iekārta ar savienojuma aksiālā fiksācijas spēka noteikšanas iespēju
Nosaukums angļu valodā Device for snap button axial cyclic loading with the ability to determine axial fixation force
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Aldis Balodis
Recenzents Aleksandrs Zaslavskis
Anotācija Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt iekārtu spiedpogu cikliskai aksiālai slogošanai ar iespēju uzdot nepieciešamo ciklu skaitu ne mazāk par 800, ar maināmu paraugu turēšanas mehānismu, ar maināmu slogošanas frekvenci līdz 30 cikliem minūtē un spiedpogu aksiālās fiksācijas spēka mērīšanas iespēju 0,2-60N diapazonā pēc uzdotā ciklu skaita. Inženierprojekta aprakstošā daļa ietver literatūras aprakstu, kurā ir apskatīti tirgū pieejami spiedpogu fiksācijas mērīšanas veidi un sistēmas, ciklu skaitīšanas sistēmas, slogošanas frekvences mainīšanas sistēmas un turēšanas mehānismi spiedpogu iespīlēšanai. Tam seko sadaļa ar spiedpogu aksiālās fiksācijas spēka faktiskiem mērījumiem. Tālāk tika veikta projekta uzdevuma analīze un formulēts tehniskais uzdevums iekārtas izstrādei, kurā izvirzītas tehniskās prasības iekārtai. Nākošajā nodaļā ir veikts variantu salīdzinājums un izvēlēts slogošanas funkcijai piemērotākais kustību pārvads. Tika veikti nepieciešamie iekārtas piedziņas parametru aprēķini un izvēlēts atbilstošs elektromotors. Pēc tam seko iekārtas tehniskais un darbības apraksts un tehniskais apraksts iekārtas funkcionālai shēmai un izmantotiem elektriskiem komponentiem. Bija izvēlēta viena no svarīgākām iekārtas detaļām un tās izgatavošanai bija veikti tehnoloģiskie aprēķini. Pēc tam seko apraksts iekārtas ieteicamam izvietojumam kvalitātes pārbaudes laboratorijas telpā. Tika veikti iekārtas prototipa izgatavošanas izmaksu aprēķini. Nākošajā nodaļā ir aprakstīti darba aizsardzības, vides aizsardzības un civilās aizsardzības pasākumi strādājot ar iekārtu. Darba noslēgumā ir aprakstīti secinājumi pēc projekta izstrādes un dotas rekomendācijas iekārtas pilnveidošanai. Darba aprakstošā daļa sastāv no 81 lappusēm, tā satur 13 tabulas un 60 attēlus. Darba izstrādei bija izmantoti 28 literatūras avoti. Darba grafiskā daļa sastāv no 13 rasējumiem, kas izvietoti uz A1, A3 un A4 formāta lapām.
Atslēgas vārdi cikliskā slogošanas iekārta, spiedpogas, fiksācijas spēks, EKG elektrodi
Atslēgas vārdi angļu valodā cyclic loading device, snap buttons, fixation force, ECG electrodes
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2024 13:25:07