Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Stikloto konstrukciju deformācijas ārējo vides apstākļu ietekmē" (Inž.pr."Biokurināmā katlu mājas jaunbūve")
Nosaukums angļu valodā "Deformations of glazed structures under the influence of external environmental conditions" (Eng."Biomass boiler house building")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Līga Gaile
Recenzents Uldis Lencis
Anotācija Diplomdarbā tika izstrādāta bakalaura daļa par tēmu “Stikloto konstrukciju deformācijas ārējo vides apstākļu ietekmē” un inženierprojekts “Biokurināmās katlu mājas jaunbūve”. Stikls ir ļoti plaši izmantots materiāls būvniecībā, galvenokārt tā īpašību dēļ. Viena no galvenajām stikla priekšrocībām ir tā gaismas caurlaidība, kā arī augsta spiedes izturība, salīdzinoši augsta stiepes izturība, kā arī izturība pret apkārtējās vides apstākļiem. Stikla paketes mūsdienu ēkās tiek izmantotas kā monolītā stikla aizstājējs, lai samazinātu siltuma zudumus caur stiklojumu. Šī iemesla dēļ, šķirkārta, kas stikla plaknes atdala ar starpliku, reaģē uz temperatūras un spiediena izmaiņām. Klimatisko slodžu – temperatūras un spiediena/augstuma, dēļ šķirkārta starp stikla pakešu plaknēm paplašinās vai sarūk, jo iekšējā un ārējā vides temperatūra dienas laikā mainās. Temperatūras un spiediena ietekme šādā veidā rada redzamas deformācijas stikla plaknēs. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tika veikta literatūras izpēte par stikla sastāvu, tā īpašībām kā arī būtiskākajiem defektiem. Apskatīti arī stiklu aprēķinus reglamentējošie standarti. Izmantojot galīgo elementu metodi, programmā SJ Mepla tika aprēķinātas dažādu stiklu kombināciju deformācijas temperatūras un spiediena izmaiņu rezultātā. Tika pielietotas divas slodžu kombinācijās – viena vasaras apstākļiem, otra ziemas. Pēc iegūtajiem datiem var secināt, ka lielākās deformācijas ir novērojamas stikla paketēm ar mazāku virsmas laukumu, jo mazāks laukums nespēj uzņemt tik pat lielas deformācijas kā lielāks laukums. Viens no variantiem kā novērst šādas stikla deformācijas, kas redzamas no ēkas ārpuses, ir palielināt biezumu stiklam, kas atrodas ārējā stikla paketes plaknē. Inženierprojekts izstrādāts biokurināmā katlu mājas jaunbūvei Kurzemes prospektā 17, Rīgā. Projektā apskatīti ēkas arhitektūras risinājumi, inženiertīklu risinājumi, hidroizolācijas, korozijas aizsardzības un ugunsdrošības risinājumi, teritorijas labiekārtojums, inženiertehnisko risinājumu ekonomiskais salīdzinājums dažādu materiālu kopnēm, būvdarbu veikšanas organizācija, darba drošības un aizsardzības prasības, kvalitātes kontrole, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības. Tika sagatavota būvdarbu izmaksu lokālā tāme jumtam un koptāme, kā arī izveidots būvdarbu kalendārais grafiks. Tika veikts pamatnes un dzelzsbetona pamatu, nesošās tērauda kolonnas un tērauda klājsiju aprēķins. Aprēķināts tērauda kolonnas balsta mezgls. Ēka modelēta 3D vidē programmā Revit 2021 statiskie aprēķini veikti ar aprēķinu programmu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2021. Diplomdarba kopējais apjoms ir 195 lapas. Pētnieciskās daļas apjoms: 50 lapas, 21 attēls, 10 tabulas, 1 pielikums. Inženierdaļas apjoms: 145 lapas, 34 attēli, 30 tabulas. Diplomdarbā izmantoti 88 literatūras avoti. Pielikumu apjoms ir 39 lapas, no kurām grafiskās daļas apjoms ir 9 lapas, kas sastāv no arhitektūras, būvkonstrukciju un būvdarbu tehnoloģijas rasējumiem, ģenerālā plāna un kalendārā grafika.
Atslēgas vārdi Stikla deformācijas stikls izlieces
Atslēgas vārdi angļu valodā glass deformations glazing
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 09.02.2024 15:39:59