Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Par ugunsdrošību objektā atbildīgās personas darbības vadlīniju izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of guidelines for the actions of responsible persons regarding fire safety in the object
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tomass Lausmā
Recenzents Aleksandrs Babra
Anotācija Diplomprojekta autore: Santa Danileviča. Diplomprojekta nosaukums: “Par ugunsdrošību objektā atbildīgās personas darbības vadlīniju izstrāde”. Diplomprojekta satura un pētījuma rezultātu īss izklāsts: diplomprojekts sastāv no analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Diplomprojekta analītiskā daļa ietver informāciju par tiesību aktu izpēti, kas regulē un nosaka par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu, tās pienākumus un atbildību ugunsdrošības jomā, kā arī tiek pētīti valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros biežāk konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) teritoriālo struktūrvienību administratīvajā teritorijā esošajos atsevišķos objektos, konkrēti, dzīvojamās mājās un pašvaldību objektos. Teorētiskajā daļā tiek veikta VUGD statistikas datu izpēte un analīze par ugunsgrēkiem Latvijas Republikas teritorijā un to iespējamiem izcelšanās cēloņiem, pēc kā darba autore veic biežāk sastopamo ugunsgrēku iespējamo izcelšanās cēloņu prognozēšanu. Teorētiskā daļa ietver arī informāciju par VUGD amatpersonu un par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu anketēšanas rezultātiem, kurā tiek noskaidrots, kāds ir par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu ugunsdrošības prasību izpratnes un informētības līmenis ugunsdrošības jomā. Praktiskajā daļā, ņemot vērā diplomprojekta ietvaros veiktā pētījuma rezultātus, tiek sniegti atsevišķu ugunsdrošības prasību skaidrojumi un praktiskās daļas ietvaros izstrādātas vadlīnijas par ugunsdrošību objektā atbildīgās personas darbībai, kas ietver informāciju par to pienākumiem un atbildību ugunsdrošības jomā un informāciju ar atsevišķu ugunsdrošības prasību skaidrojumiem. Diplomprojekta darba apjoms: 58 lapaspuses, 3 daļas, 10 nodaļas, 6 apakšnodaļas, 28 attēli, 26 literatūras avoti un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ugunsdrošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire safety
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2024 15:24:24