Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēka riska līmeņa mazināšanas pasākumi būvju ventilācijas sistēmās
Nosaukums angļu valodā Fire risk reduction measures in building ventilation systems
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Māris Ziemelis
Recenzents Aleksandrs Babra
Anotācija Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Darba un civilās aizsardzības katedras 2.kursa students Dāvis Biksons. Diplomprojekta darba tēma ir “Ugunsgrēka riska līmeņa mazināšanas pasākumi būvju ventilācijas sistēmās”. Ievadā autors pamato izvēlētās diplomprojekta tēmas aktualitāti, izvirza mērķi un uzdevumus diplomprojekta izstrādei. Analītiskajā daļā tika apkopoti un analizēti informācijas un statistikas dati par notikušajiem ugunsgrēkiem būvēs iebūvētajām ventilācijas sistēmās un iekārtās, Latvijā laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam un aprakstīta degošo putekļu uzkrāšanās bīstamība. Teorētiskajā daļā tika aprakstīti ventilācijas sistēmu veidi, analizēti pastāvošie ugunsgrēka apdraudējuma riski būvēs no tajās iebūvētajām ventilācijas sistēmām. Tika izpētītas Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu likumdošanas prasības ugunsdrošības jomā būvēs iebūvētajām ventilācijas sistēmām būvniecības un ekspluatācijas stadijās. Praktiskajā daļā tika analizēti un novērtēti pastāvošie ugunsgrēka riski konkrētā objektā no iebūvētajām ventilācijas sistēmā un iekārtām. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, analīzi un konstatētajām problēmām tika izstrādāti konkrēti priekšlikumi, kas varētu mazināt ugunsgrēka risku būvēs no tajās iebūvētajām ventilācijas sistēmā un iekārtām. Diplomprojekts darbs sastāv no 61 lapaspuses, 3 daļām, 7 nodaļām, 4 apakšnodaļām, 11 attēliem, 6 tabulām un 1 pielikuma, darbā izmantots 21 bibliogrāfiskais avots.
Atslēgas vārdi Ugunsdrošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire safety, fire protection.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2024 15:42:24