Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga ietekmes novērtējums tūrisma uzņēmumos Covid-19 pandēmijas atveseļošanās posmā Indijā
Nosaukums angļu valodā An Assessment of Digital Marketing Performance in Tourism Businesses During the Covid-19 Pandemic Recovery Phase in India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irēna Vaivode
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Sooraj Biju Sindhu Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Assistant Professor., Dr. oec. Irēna Vaivode Maģistra darba nosaukums: Digitālā mārketinga veiktspējas novērtējums tūrisma uzņēmumos Covid 19 pandēmijas atveseļošanās posmā Indijā. Maģistra darbs uzrakstīts: Tas ir uzrakstīts angļu valodā, sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 108 lappuses, tajā ir 44 attēli, 12 tabulas, literatūras saraksts un avotu saraksts satur 119 avotus angļu valodā. Darbam ir 7 pielikumu lapas. Maģistra darba galvenie rezultāti: Covid-19 ir globāla pandēmija, kas skar dažādas nozares. Viena no krasi skartajām nozarēm ir Indijas tūrisma nozare. Lai gan tūrisma nozarē tiek izmantotas dažādas digitālā mārketinga stratēģijas, būtiski uzlabojumi nav manāmi. Tāpēc maģistra darba galvenais mērķis ir novērtēt faktorus, kas ietekmē digitālā mārketinga darbību Indijas tūrisma uzņēmumos Covid-19 pandēmijas atveseļošanās posmā. Darba autors veica plašu meklēšanu daudzās akadēmiskajās datubāzēs, piemēram, Google Scholar, Scopus datu bāzē, Research Gate, lai atklātu atbilstošas publikācijas, kas publicētas no 2013. līdz 2023. gadam. Pētnieks identificē vairākus faktorus. Aptauja tika veikta, sagatavojot anketu, pamatojoties uz bibliometriskajā analīzē identificēto faktoru. Šajā pētījumā uzdotie konkrētie pētījuma jautājumi ir, kāda ir Covid 19 ietekme uz Indijas tūrisma nozari un kādi ir faktori, kas ietekmē digitālā mārketinga darbību Indijas tūrisma nozarē Covid 19 atveseļošanās posmā. Izmantojot faktoru analīzi, tika veikta statistiskā metode, lai analizētu identificēto faktoru nozīmīgumu. Balstoties uz katra faktora prioritāti, tiek izstrādāts konceptuāls ietvars, kas ietver ieteikumus katram identificētajam faktoram. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Sooraj Biju Sindhu, Assistant Professor., Dr. oec Irena Vaivode (2023). Digitālā mārketinga veiktspējas novērtējums tūrisma uzņēmumos Covid19 pandēmijas atveseļošanās posmā Indijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 108 lpp.
Atslēgas vārdi Tūrisma nozare Covid-19 pandēmija Atveseļošanās fāze Digitālās mārketinga stratēģijas Indijas tūrisma nozare Ekonomiskie zaudējumi Ceļojumu un viesnīcu nozares Ārzemju tūristu ierašanās Ienākošais tūrisms E-vīza Ilgtspējīga atveseļošanās Ģeopolitiskie un ekonomiskie izaicinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Tourism industry Covid-19 pandemic Recovery phase Digital marketing strategies Indian tourism sector Economic losses Travel and hospitality sectors Foreign tourist arrivals Inbound tourism E-visa Sustainable recovery Geopolitical and economic challenges
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2024 08:20:10