Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Starptautisko civilās aizsardzības moduļu lauka mācību vadlīniju izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of field exercise guidelines for international civil protection modules
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristaps Kolbergs
Recenzents Jurijs Kisļaks
Anotācija Diplomprojekta autors: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes Operatīvās pārvaldīšanas nodaļas operatīvais dežurants Ilmārs Pūce. Diplomprojekta tēma: Starptautisko civilās aizsardzības moduļu lauka mācību vadlīniju izstrāde Darba mērķis: izstrādāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu iestāžu vadlīnijas, starptautisko civilās aizsardzības moduļu lauka mācību plānošanai un organizēšanai. Darba hipotēze: vienotas civilās aizsardzības mācību plānošanas un organizēšanas vadlīnijas stiprina civilās aizsardzības sistēmu un veido sadarbības pieeju. Darba saturs: Diplomprojekta pamatmērķis ir izstrādāt vienotas vadlīnijas pilna mēroga starptautisko CA moduļu mācību plānošanai un organizēšanai. Darba analītiskajā daļā apskatīta civilās aizsardzības mācību pamatojums, LR likumdošana, starptautisko un citu valstu vadlīnijas, ieteikumi mācību plānošanai. Darba teorētiskajā daļā aprakstīta EU atbalsta mehānismi, prasības un nepieciešamās darbības starptautisko moduļu lauka mācību organizēšanai, starptautisko moduļu lauka mācību projekta un organizēšanas vadlīnijas, struktūra. Darba praktiskā daļā veikta Latmodex 2016 organizatoriskā analīze. Izstrādāts 2025.gada plānoto mācību aptuvenais cilvēkresursu un tehnisko resursu aprēķins, kā arī izstrādāts plānotais mācību izdevumu budžets. Vienlaikus plānotajam scenārijam ar ĶBRK apdraudējumu, aprakstītas iespējamās mācību vietas, LR likumdošanā iesaistāmās institūcijas un plānotie sadarbības mehānismi, mācību plānošanā un organizēšanā. Pētījuma rezultāti: Izstrādātas prasības un vadlīniju saturs starptautisko civilās aizsardzības moduļu lauka mācību organizēšanai ar ESCAM iedarbināšanu. Izstrādātās vadlīnijas pielāgojamas un pielietojamas mācību plānošanā un organizēšanā visos civilās aizsardzības līmeņos. Izstrādāts un aprēķināts nepieciešamais cilvēkresursu, tehnisko resursu un budžeta plānojums paredzētajām mācībām 2025.gadā. Izveidots atbildīgo institūciju loks un reaģēšanas kārtība, plānotajām 2025.gada mācībām ar ĶBRK scenāriju. Darba apjoms: 57 lapas, 11 attēli, 4 tabulas, 28 literatūras avoti, 21.pielikums.
Atslēgas vārdi civilās aizsardzības mācību plānošana un organizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā civil protection exercise planning and organization
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2024 21:32:52