Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dabīgais apgaismojums daudzstāvu dzīvojamās ēkās
Nosaukums angļu valodā Daylight in High-rise Dwelling Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Dina Baumane
Anotācija Bakalaura darba “Dabīgais apgaismojums daudzstāvu dzīvojamās ēkās” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studente Adelīna Andrējeva. Teorētiskā izpēte papildināta ar studiju kursa ietvaros izstrādāto daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektu pie Zunda kanāla. Ēkas projekta izstrādē ievērotas bakalaura darbā gūtās atziņas un secinājumi. Dabīgais apgaismojums daudzdzīvokļu ēkās ir komplekss jautājums, kas prasa rūpīgu plānošanu un izpēti. Labi projektēts un pārvaldīts dabīgais apgaismojums var ne tikai samazināt enerģijas patēriņu, bet arī uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veidot vidi, kurā cilvēki jūtas mājīgi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt dabīgā apgaismojuma lomu daudzdzīvokļu ēku projektēšanā un dizainā, un noteikt optimālu projektēšanas principu kopumu, kas sniegtu uzlabojumus nodrošinot ilgtspējību un iedzīvotāju labklājību. Darba pirmajā nodaļā izskaidrots dabīgā apgaismojuma teorētiskais pamatojums, sniedzot izpratni par tā nozīmi un sniegumiem projektēšanas procesā, kā arī izskaidrota nepieciešamā terminoloģija. Otrajā nodaļā analizēta dabīgā apgaismojuma ietekme uz cilvēka veselību un labsajūtu, kā arī uz dabas vidi un arhitektūras ilgtspējību, tiek izcelts tā svarīgums. Trešajā darba nodaļā apkopoti esošie projektēšanas principi, kurus ieteicams ievērot, izstrādājot daudzdzīvokļu ēkas projektu attiecībā uz dabīgo apgaismojumu. Papildus ir izpētītas priekšrocības un izaicinājumi, kas saistīti ar šo tēmu. Ceturtajā nodaļā ir veikta reālu projektu izpēte un analīze, par dienas gaismas optimālu lietojumu. Balstoties uz veikto izpēti, secināts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir būtiski nodrošināt atbilstošu dabīgo apgaismojumu, lai tās iedzīvotājiem nodrošinātu ilgtspējīgu ēku, kura nodrošina labvēlīgu dzīves vidi. Darba apjoms sastāv no 29 lappusēm, kurās ir 16 attēli un shēmas. Tam ir 1 pielikums. Teorētiskajā izpētē izmantoti 21 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi dabīgais apgaismojums, dzīvojamo ēku arhitektūra, labklājība.
Atslēgas vārdi angļu valodā natural lighting, architecture of residential buildings, well-being
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 08:30:08