Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Sociālo mijiedarbību veicinoši risinājumi dzīvojamo ēku apbūvē
Nosaukums angļu valodā Social Cohesion Encouraging Solutions in Residential Architecture
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Matīss Šteinerts
Recenzents Madara Marcinkus
Anotācija Bakalaura darbs “Sociālās mijiedarbības veicinoši risinājumi daudzdzīvokļu ēku apbūvē” sastāv no divām daļām – teorētiskās izpētes un studiju kursa ietvaros izstrādātā daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projekta Rīgā, teritorijā starp Durbes ielu, Raņķa dambi un Nameja krastmalu. Apbūve projektēta, balstoties uz bakalaura darbā gūtajām atziņām un secinājumiem. Ilgtspējīgas pilsētvides veidošana ietver ne tikai cilvēku fizikālo un bioloģisko vajadzību nodrošināšanu, bet arī sociālo vērtību integrēšanu. Daudzdzīvokļu ēku kontekstā, lielā iedzīvotāju blīvuma dēļ, ir jo īpaši svarīgi veicināt labvēlīgu sociālo mijiedarbību. Arhitektūras un pilsētplānošanas risinājumiem ir svarīga loma šajā uzdevumā, tādēļ ir būtiski, ka dzīvojamo ēku projektēšanā tiek integrēti pēc iespējas vairāki komunikāciju veicinoši risinājumi. Šie risinājumi var tikt integrēti gan ēkas plānojumā, gan telpu funkciju un pakalpojumu klāstā, gan arī apkārtējās urbānās vides dizainā. Darba mērķis ir apkopot un strukturēt informāciju par sociālo mijiedarbību un tās ietekmējošiem faktoriem, identificēt arhitektūras un pilsētplānošanas ietekmi uz iedzīvotāju sociālo mijiedarbību, kā arī apkopot principus, kas var veicināt sociālo labklājību dzīvojamo ēku apbūvē. Mērķa sasniegšanai darba ietvaros tika veikta literatūras un statistikas izpēte par tēmu, atlasot būtiskākās atziņas darba temata ietvaros, kā arī apkopoti prakses piemēri no Latvijas un Spānijas.
Atslēgas vārdi Sociālā mijiedarbība, komunikācija, kaimiņattiecības
Atslēgas vārdi angļu valodā Social cohesion, communication, neighbor relationships
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 08:38:17