Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Projektu vadīšanas problēmas elektronisko tīklu būvniecības jomā"
Nosaukums angļu valodā "Project management problems in construction of electronic networks"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autore: Ruta Rūsiņa Maģistra darba vadītājs: Jānis Ķipsna, RTU profesors, Dr.oec Maģistra darba temats: „Projektu vadīšanas problēmas elektronisko tīklu būvniecības jomā" Maģistra darba apjoms: 29 attēli, 31 tabula, 5 formulas, 90 lapas Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver literatūras avotus par projektu vadīšanas metodēm, izdevumus par jaunumiem elektronisko tīklu būvniecībā un projektu vadīšanā. Darbā izmantotie materiāli ir Centrālās statistikas pārvaldes datubāze, Lursoft datubāze, informācija no interneta, Elektronisko sakaru direkcijas un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas mājaslapas, studiju konspekti, kā arī pētāmā projekta nepublicētie dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: 1. Pētīta elektronisko tīklu būvniecības joma, kā arī projektu vadīšana šajā jomā; 2. Ieteikta jauna projektu risku ranžēšanas metode, kas izmantota gan elektronisko tīklu būvniecības projektu kopējo risku noteikšanai, kā arī izmantota zinātniski praktiskajā daļā; 3. Apkopotas un novērtētas projektu plānošanas metodes; 4. Noteikti projekta robežpunkti un projekta statusa pārbaudes punkti; 5. Noteikta risku iestāšanās un izmaiņu ietekme, izmantojot projekta plānošanas metodes. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Rūsiņa R. „Projektu vadīšanas problēmas elektronisko tīklu būvniecības jomā". Maģistra darbs, Vadītājs Ķipsna J. -Datorsalikums.- Rīga:RTU, 2010- 90 Lpp
Atslēgas vārdi Projektu vadīšanas problēmas elektronisko tīklu būvniecības jomā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management problems in construction of electronic networks
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 12.04.2011 17:33:59