Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mikrouzņēmuma nodokļu optimizācijas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Possibilities of Tax Optimization for MicroEnterprises"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autors: Aiga Jaško Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Nadežda Semjonova, RTU docents, Mg.oec. Maģistra darba temats: Mikrouzņēmumu nodokļu optimizācijas iespējas Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 192 lpp, tajā iekļautas 33 tabulas, 19 attēli un maģistra darbam pievienoti ir 16 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 104 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: K.Ketnera, O.Lukašinas un I.Kodoliņas-Miglānes sarakstītie darbi, LR Centrālās statistikas pārvaldes un Lursoft dati, Eiropas Savienības tiesiskie akti, pētāmo uzņēmuma gada pārskati dati. Tāpat izmantoti LR Ekonomikas ministrijas, LR Finanšu ministrijas un LR Ministru kabineta mājas lapās publicētie dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: Secināts, ka darbaspēka nodokļu slogs mikrouzņēmumiem Latvijā ir augsts un kā viens no risinājumiem, lai samazinātu nodokļu slogu, ir kļūt par Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju. Nodokļu sloga samazināšanas iespējas sniedz arī darbinieku statusa maiņa no pamatdarbinieka statusa uz saimnieciskā darba veicēja statusu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jaško, A. Mikrouzņēmumu nodokļu optimizācijas iespējas : Maģistra darbs Zinātn. vadītājs Semjonova, N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. - 192 lpp. 4
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmums; nodokļu slogs; mikrouzņēmuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā micro-enterprise; tax burden; micro-enterprise tax
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 14:09:08