Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Inženierkomunikāciju ĢIS realizācija pielietojot Bentley Map"
Nosaukums angļu valodā "Geographic information system for utilities using Bentley Map"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Māris Kaļinka
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā ar inženierprojektu Inženierkomunikāciju ĢIS realizācija pielietojot Bentley Map izpētīti un analizēti inženierkomunikāciju ĢIS veidošanas principi un Mārupes novada inženierkomunikāciju ĢIS realizācijas iespējas izmantojot Bentley Map. Autore apzinājusi nozīmīgākos inženierkomunikāciju ĢIS datu standartus, izpētījusi inženierkomunikāciju ĢIS priekšrocības, salīdzinājusi dažādus Mārupes novada inženierkomunikāciju datu pārvaldīšanas sistēmu risinājumus un izpētījusi šī novada pašvaldības ieguvumus veidojot inženierkomunikāciju ĢIS. Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, izanalizēta pieejamo datu atbilstība ĢIS prasībām, to uzlabošanas iespējas un klasifikācijas risinājumi. Pieejamo datu analīze veikta pielietojot Bentley Map. Balstoties darba gaitā iegūtajām zināšanām, izstrādāts datu sakārtošanas atbilstoši ĢIS prasībām un integrācijas Bentley Map plāns. Darba gaitā autore izveidojusi ūdensvadu tīkla fragmenta attēlošanas veidu Bentley Map, izmantojot skata mērogošanu un kombinējot kopā visa veida kartogrāfisko informāciju un izpētījusi datu analīzes iespējas. Darba izstrādes rezultātā autore secina, ka inženierkomunikāciju ĢIS izveidošana sekmētu Mārupes novada pašvaldības un tās struktūrvienību (galvenokārt AS Mārupes komunālie pakalpojumi) attīstību un Bentley Map ir piemērota inženierkomunikāciju informācijas glabāšanai un pārvaldīšanai novadu ietvaros. Darba apjoms ir 104 lappuses. Tajā ir 87 attēli, 3 tabulas un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi ĢIS; Bentley Map programmatūra; ĢIS datu standarti; inženierkomunikācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā GIS; Bentley Map software; GIS data standards; utilities
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 09:51:55