Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Lāzerskenēšana mežu inventarizācijai"
Nosaukums angļu valodā "Laser scanning for forest inventory"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Arvīds Ozols
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs ar praktisko daļu Lāzerskenēšana mežu inventarizācijā" sniedz ieskatu par lāzerskenēšanas izmantošanas iespējām mežu inventarizācijas raksturojošu parametru noteikšanā. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmā nodaļa iepazīstina ar lāzerskenēšanas principiem, punktu mākoņa iegūšanas procesu no viļņa datiem, ieteicamajām izmantojamajām koordinātu sistēmām, navigācijas aprīkojumu un koku parametru noteikšanas metodēm, kas ir izmantotas praksē citās Eiropas Savienības valstīs un to pieredze. Otrā daļa iepazīstina ar praktiskajā daļā izmantotajiem materiāliem un metodēm. Tajā parādīta darba praktiskās daļas izstrādes gaita. Darba trešā daļa detalizēti parāda praktiskās daļas darba procesu, datu iegūšanu parauglaukumos, LiDAR datu apstrādi un visu datu apstrādi un salīdzinājumu. Noslēdzošā ceturtā daļa ir visu esošo un iegūto datu analīze un secinājumi par iegūto rezultātu. Darbā galvenā uzmanība vērsta uz TerraSolid aplikācijas TerraScan izmantošanu atsevišķu koku parametru noteikšanā un rezultātu atbilstību reālajai situācijai dabā. Lāzerskenēšanas datus var veiksmīgi izmantot koku skaita un augstuma noteikšanā, bet TerraScan aplikācija nav pietiekami izstrādāta, lai korekti noteiktu koku vainaga rādiusu un sugu. Darbs sastāv no 74 lapām, kurās iekļauti 3 pielikumi, 4 tabulas, 32 attēli un 20 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi lāzerskenēšana, mežu inventarizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā laser scanning, forest inventory
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 20.04.2011 11:29:03