Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for increasing competitiveness of an accounting services company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. K.Didenko
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir "Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts". Darba procesā tika analizēti uzņēmuma rādītāji laika posmā no 2006. 2009. gadam. Diplomprojekta apjoms ir 73 lapas datorsalikumā un tas sastāv no 5 daļām: 1) analītiskās daļas, kurā detalizēti aplūkota uzņēmuma darbība, situācija grāmatvedības pakalpojumu tirgū un izklāstīts teorētiskais pamatojums tālākai priekšlikumu izstrādei; 2) projekta aprēķinu daļas, kurā ir izstrādāti priekšlikumi konkurētspējas paaugstināšanai, kas balstīti uz aprēķiniem un datu salīdzināšanu. Priekšlikumi ir izvirzīti pamatojoties uz analītiskajā daļā aplūkoto informāciju un tirgus analīzi. Balstoties uz projekta daļu, darba beigās tika izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi esošo problēmu risināšanai; 3) tehnoloģiskās daļas, kurā ir attēlots klientu datu bāzes izstrādes process, datu bāzes praktiskais pielietojums un datu eksportēšanas un importēšanas iespējas; 4) darba un dabas aizsardzības daļa, kurā tiek aplūkoti iespējamie riski uzņēmumā un priekšlikumi to novēršanai; 5) grafiskās daļas, kurā attēloti diplomprojekta izstrādes laikā iegūtie rezultāti. Par pamatu šī darba izstrādei kalpoja zinātniskā literatūra, uzņēmuma SIA BRE gada pārskati un nepublicētie materiāli un dati, Latvijas Republikas statistikas dati, likumdošana, periodiskie izdevumi, kā arī interneta resursi. Diplomprojektā ir 14 tabulas un 27 attēli. Diplomprojekta sastāvā ietilpst 10 pielikumi.
Atslēgas vārdi Konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for increasing competitiveness
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 09:49:18