Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Rīgas domes attīstības departamenta darbības optimizācijas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for performance optimisation of Riga Council Development department"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta tēma Rīgas domes attīstības departamenta darbības optimizācijas projekts. Darbā tiek apskatīta darbinieku motivācija un tās paaugstināšanas iespējas. Darbā ir 5 daļas analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Darbā ir 40 attēli, 10 tabulas un 2 formulas. Analītiskajā daļā tiek izanalizēta Rīgas domes attīstības departamenta iekšējā vide un novērtēta darbinieku attieksme ar aptaujas palīdzību. Daļas beigās tiek izvirzītas 3 konstatētās problēmas iestādē. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti 3 priekšlikumi izvirzītajai problēmai analītiskajā daļā darbinieku demotivācijai. Pirmais priekšlikums ir izveidot diplomus darbiniekiem ar dažādām nominācijām. Otrais priekšlikums ir izveidot darba algas sistēmu, kas veidotu motivāciju darbiniekiem strādāt labāk, kvalitatīvāk. Trešais priekšlikums ir izveidot atpūtas telpu katrā stāvā, kur darbiniekiem paēst pusdienas, atpūsties no darbā radītā stresa. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidota neliela datu bāze, kurā tiek automatizēta jaunizveidotā algu sistēma. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti iestādē pastāvošie riski, kā arī aprēķinātas izmaksas, šo risku novēršanai vienā no Rīgas domes attīstības departamenta telpām. Grafiskajā daļā tiek apkopoti autores veidotās diagrammas, skices un attēli, no visām iepriekšminētajām darba daļām. Darba beigās tiek izdarīti secinājumi par darba laikā konstatējām problēmām un aktuālām lietām iestādē, kā arī sniegti priekšlikumi iestādes darbības uzlabošanai un darbinieku motivācijai.
Atslēgas vārdi Rīgas dome; darbības optimizācija; darbinieku motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga Council; performance optimisation; employee motivation
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 11:02:31