Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Produktu sadales sistēmas un tās vadīšanas efektivitātes paaugstināšana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Product Distribution System and its Management Efficiency Enchancement in an Enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof. Nikolajs Sprancmanis
Recenzents
Anotācija Tatjanas Lastovskas maģistra darbam Produktu sadales sistēmas un tās vadīšanas efektivitātes paaugstināšana uzņēmumā maģistra profesionālā grāda uzņēmējdarbības vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba pirmajā daļā aplūkota preču plūsma globālā mērogā, tās pašreizējā attīstība un nākotnes tendences, analizēta transporta vieta un loma starptautiskā preču sadalē, kā arī apskatīta produktu sadales sistēmas veidošanas specifika uzņēmumā. Otrajā daļā aplūkota lēmumu pieņemšana produktu sadales tīkla vadīšanā. Apskatīti sadales centru izvietojuma principi, kuri iekļauj vietas noteikšanas stratēģijas, loģistikas mezglu izvietojuma teorijas, kā arī aplūko pieprasījumu kā vienu no noteicošiem noliktavas izvietojuma faktoriem. Izpētītas centrālās noliktavas ģeogrāfiskā izvietojuma noteikšanas metodes gravitācijas centra metode un tās modifikācijas, izmēģinājuma punkta metode un pieejas uz reāli iespējamu variantu bāzes. Darba trešajā daļā tiek analizēta uzņēmuma AS X preču sadales sistēma un tās darbība uzņēmuma kravas apgrozījuma un produktu piegādes un noieta dinamika. Noteikts centrālās noliktavas ģeogrāfiskais izvietojums, analizēta hipotētiskās noliktavas izvietojumu jūtīgums, mainoties aplūkotajiem faktoriem. Kā arī veikta centrālās noliktavas atrašanās vietas izvēle starp alternatīvajiem izvietojuma variantiem. Ceturtajā daļā ir ietverta projekta par centrālās noliktavas ieviešanu ekonomiskā analīze. Veikta izvēle starp koplietošanas noliktavas un paša uzņēmuma noliktavas izmantošanu, pamatojoties uz izmaksu salīdzināšanas metodēm kritiskā punkta noteikšanas metode un diskontētās šodienas naudas plūsmas analīze un veikts izvēlētā projekta varianta ekonomiskais pamatojums. Darbā ir 4 nodaļas,119 lpp., 30 attēli, 26 tabulas, 36 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 2 pielikumi uz 3 lpp.
Atslēgas vārdi centrālā noliktava; sadales sistēma; noliktavas izvietojums; ģeogrāfiskais izvietojums
Atslēgas vārdi angļu valodā central warehouse; distribution system; placing of warehouse; geographical location
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 17:03:07