Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas pilnveidošanas projekts ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project for enhancement of the use of current assets in a production company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. R.Alsiņa
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas pilnveidošanas projekts ražošanas uzņēmumā. Darbs sastāv no 4 daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās daļas un darba aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek novērtēti un analizēti apgrozāmie līdzekļi un tos raksturojoši rādītāji, kā arī noteiktas galvenās problēmas. Projekta aprēķina daļā tiek sniegti iespējamie problēmu risinājumi un ieguvums no šo risinājumu realizācijas. Tehnoloģiskajā daļā tiek sniegti datu bāzu izveides varianti krājumu un debitoru uzskaitei. Darba aizsardzības daļā tiek novērtēti iespējamie riski un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Diplomprojekta apjoms ir 60 lappuses. Tas sastāv no 4 daļām, 2 pielikumiem un grafiskās daļas. Darbā ir izmantotas 28 tabulas, 21 attēls un 17 formulas, un 15 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Apgrozāmie līdzekļi; debitoru parādi; naudas līdzekļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Current assets; accounts receivable; monetary instruments
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 09:40:40