Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Spējās programmatūras izstrādes metožu analītisks apskats
Nosaukums angļu valodā Analytical Review on Agile Software Development Methods
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs ir spējās programmatūras izstrādes metodoloģiju pētījums, kas balstās uz četru spējo metodoloģiju detalizētu apskati un salīdzināšanu. Darba analītiskajā daļā ir izklāstīti galvenie spējo metodoloģiju principi, kurus var pielietot programmatūras izstrādē. Spējo metodoloģiju attīstības vēsture, kā arī raksturīgās atšķirības salīdzinājumā ar tradicionālajām programmatūras izstrādes pieejām. Ir sniegts četru spējo programmatūras izstrādes metodoloģiju detalizēts izklāsts, kas sevī ietver katras metodoloģijas rašanās vēstures, dzīvescikla procesa un galveno prakšu aprakstu. Darba praktiskā daļā tiek veikts izvēlēto metodoloģiju analītisks salīdzinājums. Atbilstoši definētiem kritērijiem, metodoloģijas tiek apskatītas no dažādiem skatu punktiem un tiek izdalītas to priekšrocības un trūkumi. Analīzes rezultātos ir konstatēti spējo metodoloģiju priekšrocības un trūkumi, ir izdarīti secinājumi par salīdzināto metodoloģiju piemērošanas jomu. Bakalaura darbā ir 58 lapaspuses, 11 attēli un 7 tabulas. Literatūras avotu sarakstā ir 24 vienības.
Atslēgas vārdi Spējas metodoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Agile methodologies
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:06:58