Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas Republikas pensiju sistēmas izvērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Estimation of pension system of the Latvian Republic"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Latvijas Republikas pensiju sistēmas izvērtējums. Bakalaura darba pētījuma mērķis ir izvērtēt Latvijas pensiju sistēmu. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkota un izanalizētā Latvijas pensiju sistēmas būtība, tās priekšrocības un trūkumi, analizēta pensijas apmēra ietekmējošie faktori un aprēķināšanas kārtība, kā arī izvērtēti 2.pensiju līmeņa darbības rezultāti 2009.gadā. Otrajā daļā tiek aprēķināti 1. un 2.līmea pensijas apmēri, kā arī tiek veikta to analīze. Pētījuma gaitā tika secināts, ka Latvijā pastāvoša pensiju sistēma sadala valsts un ikviena cilvēka atbildību par vecumdienu nodrošinājumu. Latvijas trīs līmeņu pensiju sistēma ir viena no modernākajām un progresīvajām pasaulē, kas ir balstīta uz individualizētām sociālās apdrošināšanas iemaksām, un kas veicina sociālās apdrošināšanas iemaksu palielināšanos. Pēc darba autores veiktiem aprēķiniem, Latvijas pensiju sistēma var nodrošināt pensiju apmēru, kas ir robežās no 27,4% līdz 63,9% no cilvēka vidējās bruto algas. Pensijas apmēru ietekmē daudzie faktori, kas ir atkarīgi gan no valsts, gan no pašas apdrošinātas personas. Darba apjoms ir 61 lapa. Bakalaura darbā dažādu datu labākai izpratnei ir ievietoti 17 attēli, 23 tabulas un pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pensijas sistēma, pensijas apjoms, trīs līmeņu pensijas sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Pension system, pension amount, three - pillar pension system
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 12:46:15