Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Tūrisma nozares problēmas un perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā „Problems and prospects of tourism industry in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Lekt. L.Kamola
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Tūrisma nozares problēmas un perspektīvas Latvijā. Darba autors : Marija Ropotova Latvijas ekonomikā un tautsaimniecības nozarēs joprojām pastāv zināmas nenoteiktības pazīmes. Ņemot vērā pašreizējās ekonomiskās krīzes dziļumu un smagumu, tās globālo izplatību, tūrisma nozare tāpat kā citi sastopas ar pārejas posmu no viena pietiekami liela ekonomiskā cikla uz jaunu. Notiek pārejas posms, kur ekonomiskās krīzes rezultātā notiek daudzu iepriekšējo elementu izmaiņas. Līdz ar to var teikt, ka tūrisma nozares attīstības perspektīvas ir aktuāls un problemātisks jautājums. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt tūrisma nozares attīstības perspektīvas Latvijā. Pirmajā nodaļā sniegts vispārējs tūrisma nozares raksturojums. Tiek pievērsta uzmanība tūrisma nozares teorētiskajiem aspektiem, analizētas tādas pozīcijas kā definīcijas un to veidi u.c. Otrā nodaļa veltīta tūrisma nozares raksturojumam Latvijā. Nepieciešams arī izvērtēt raksturojošos dinamiskos rādītājus, lai izprastu tūrisma nozares iespējas attīstīties. Trešajā nodaļa pievēršas tūrisma nozares attīstības perspektīvām Latvijā, veicot arī SVID analīzi tūrisma nozarei. Darba apjoms ir 60 lappuses, 15 tabulas, 18 attēli. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ropotava M., Tūrisma nozares problēmas un perspektīvas Latvijā: Bakalaura darbs Zinātniskais vadītājs Kamola L. Datorsalikums. Rīga, RTU, 2010. 60 lpp.
Atslēgas vārdi Bakalaura darba tēma ir Tūrisma nozares problēmas un perspektīvas Latvijā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Aspect of Bachelors work is Tourism problem and prospects in Latvia.
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:45:00