Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas izstrāde automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Development of marketing strategy for automobile service and repair station"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents
Anotācija Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 5 daļas (analītiskā daļa, ekonomiskā daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļas, grafiskā daļa), secinājumus, priekšlikumus un bibliogrāfisko sarakstu. Diplomdarbā ietverti 18 attēli un 26 tabulas, kopā 71 lappuses, neieskaitot pielikumus. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir atsauces uz 26 izmantotiem avotiem. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju peļņas un klientu skaita palielināšanai uzņēmumā Važonis. Analītiskajā daļā tiek apkopota un analītiski novērtēta informācija par SIA Važonis līdzšinējās attīstības rezultātiem. Dots SIA Važonis, kura darbības sfēra ir automobiļu apkope un remonts, īss apraksts. Izanalizēti tie makrovides faktori, kuri tieši ietekmē uzņēmuma darbību, veikta finanšu rādītāju analīze. Tiek veikta konkurentu un konkurences analīze, izmantojot konkurences daudzstūri. SIA Važonis galvenie konkurenti ir 3 uzņēmumi, kas atrodas Kleistu ielas apkārtnē: Norde Auto, Baltic Motors un Spektrs. Ekonomiskajā daļā tiek piedāvāti trīs priekšlikumi uzņēmuma Važonis tālākai attīstībai. Ir izstrādāta uzņēmuma Važonis piemērotākā stratēģija, aprēķināts budžets reklāmas kampaņai, kā arī dots rezervju daļas stenda atvēršanas ekonomiskais pamatojums. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta pieprasījuma prognozēšanas nozīme, ir prognozēts klientu skaits uzņēmumā Važonis, peļņa un neto apgrozījums 2010. gadam. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aplūkoti darba aizsardzības un drošības pamatprincipi Latvijas Republikā un izvērtēta darba aizsardzības un drošības sistēma uzņēmumā Važonis. Grafiskā daļa satur diplomdarba autora patstāvīgi izstrādātus attēlojošus materiālus, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Diplomdarba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Pēc reklāmas kampaņas ieviešanas plānotais peļņas pieaugums uzņēmumā Važonis sastādīs 8%, klientu skaita pieaugums - par 1000 cilvēkiem.
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģija, automobiļu tehniskā apkope, peļņa, reklāmas kampaņa, ekonomiskā prognozēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing strategy, automobile service station, profit, advertising campain, economic prediction
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 09:34:42