Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošanas projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving use of current assets of a wholesale company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents
Anotācija Diplomprojekts Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošanas projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā sastāv no 71 lappuses, 5 daļām, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbu papildina 33 tabulas, 15 attēli, pielikumi, izmantoti 18 literatūras avoti. Darba pirmajā daļā aprakstīti un analizēti uzņēmuma pamatrādītāji, SVID analīze, kā arī finanšu rādītāji. Šīs daļas pamatā ir pētījums par uzņēmuma darbību iepriekšējos gados, izdarīti secinājumi un sniegtas pētījumā atklātās uzņēmuma problēmas. Otrajā - projekta daļā tiek izstrādāti trīs priekšlikumi iepriekšējā daļā konstatēto problēmu risināšanai. Tiek aprēķināti optimālie piegādes lielumi, veikta krājumu samazināšana un plānota naudas plūsma. Tiek izmantotas ekonomiskās pētīšanas metodes, kā arī analītiskās, matemātiskās un grafiskās metodes. Trešā daļa ir darba tehnoloģiskā daļa, kurā aprakstīta programma, ar kuru uzņēmums strādā un parādīts, kā šī programma kalpo iepirkuma pasūtījumu plānošanā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēta uzņēmuma esošā situācija darbā birojā, kā arī izstrādāti priekšlikumi, lai uzlabotu darbinieku darba drošību un aizsardzību. Piektā daļa ir grafiskā daļa, kurā attēloti projektā izstrādāto aprēķinu un secinājumu grafisks atainojums. Projekta mērķis ir izpētīt uzņēmuma SIA RSkorpions līdzšinējos darbības rezultātus, atklāt aktuālākās problēmas un piedāvāt to risinājuma priekšlikumus. Darba gaitā izdarītie galvenie secinājumi : neto apgrozījums samazinājies ekonomiskās krīzes un patērētāju pirktspējas samazinājuma dēļ; gada vidējo krājumu atlikumu samazināšana paātrina krājumu apriti; uzņēmuma spēcīgākās iespējas jaunu tirgus nišu apgūšana, kvalitatīva produkta un servisa nodrošināšana.
Atslēgas vārdi apgrozāmie līdzekļi; krājumu atlikumu samazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā assets, decrease of stocks
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:40:34