Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Monopolu veidi un to evolūcija"
Nosaukums angļu valodā „Types of monopolies and their evolution”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. K.Gorbunova
Recenzents
Anotācija Darba tēma ir „Monopola veidi un to evolūcija". Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā darba daļā izskaidrots monopola jēdziens, dots raksturīgo pazīmju apraksts, uzskaitīti galvenie monopolu veidi. Aprakstīti galvenie monopolu veidošanās iemesli, kā arī tirgus ieejas barjeru veidi. Vispārīgi aprakstīta cenu veidošanās un peļņas maksimizācijas principi. Nodaļas beigās sniegts vispārīgs galveno monopolu regulēšanas metožu apraksts. Otrā daļa veltīta monopolu evolūcijas vēsturei. Apskatītas monopolu attīstības iezīmes Latvijas teritorijā, lielākajās Eiropas valstīs un ASV. Autore veikusi citātu tulkojumus no angļu un krievu valodas. Trešajā daļā pētīta Konkurences likuma darbība. Aprakstītas galvenās konkurences uzraudzības iestādes - Konkurences padome, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, to struktūra un funkcijas. Dots lielāko Latvijas monopoluzņēmumu apraksts. Nobeiguma daļā dots galveno pētījuma atziņu kopsavilkums, izdarīti secinājumi par monopolu regulēšanu Latvijā. Ir pamatota izvirzītās hipotēzes apstiprināšanās. Darbs izstrādāts 55 lpp. apjomā, iekļaujot 10 ilustrējošos attēlus. Izmantoti gan latviešu, gan ārzemju autoru darbi un Latvijas likumdošanas akti. Izmantotās pētījuma metodes - apkopojoši analītiskās metodes. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 35 literatūras vienībām.
Atslēgas vārdi Monopols; monopola veidi; attīstības vēsture
Atslēgas vārdi angļu valodā Monopoly; types of monopolies; history of evolution
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 15:13:13