Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas pilsētu zīmolu atpazīstamības veicināšana starptautiskajā tūrisma tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Promotion of Brand Awareness of Latvian Towns in the International Tourism Market”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Doc. I.Pucens
Recenzents
Anotācija Marija Bergere izstrādājusi šo bakalaura darbu par tematu Latvijas pilsētu zīmolu atpazīstamības veicināšana starptautiskajā tūrisma tirgū. Darba ietvaros tika veikta zīmolu un pilsētu zīmolvedības īpatnību izpēte. Tika analizēta ārzemju pilsētu zīmolvedības prakse un piemēroti tās ieteikumi Latvijas pilsētu zīmolu atpazīstamības palielināšanai. Bakalaura darba noslēgumā tika pilnveidotas Latvijas pilsētu esošo zīmolu stratēģijas un sniegti ieteikumi zīmolvedības pasākumu veikšanā. Bakalaura darbs sastāv no 68 lapaspusēm. Darbā ir 11 tabulas un 22 attēli. Darba izstrādei izmantoti 23 bibliogrāfiskie avoti, no tiem 6 grāmatas un pārējie elektroniskie resursi. Papildus materiāls, kas bija nepieciešams darba izstrādē, atrodams 3 pielikumos.
Atslēgas vārdi Latvijas pilsētu zīmoli; zīmolu atpazīstamības veicināšana; pilsētu zīmoli; zīmolvedība
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian towns brands; promotion of brand awareness; city brands; branding
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:37:02