Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Pārtikas uzņēmuma attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Development project of a food processing company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs asoc. prof. L. Vasiļjeva
Recenzents
Anotācija Gavrikova A. (2010.) Pārtikas uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības katedra, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta mērķis: Izstrādāt pārtikas uzņēmuma attīstības projektu. Diplomprojekta apjoms: 72 lpp. Datorsalikumā. Darbā ietvertas 26 tabulas, 27 attēli un 14 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 19 izmantojamie literatūras avoti. Diplomprojektā izmantojamie materiāli: literatūra par ekonomikas un mārketinga jautājumiem, Latvijas Republikas likumi, studiju materiāli, uzņēmuma nepublicētie dati un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekta rezultāti: veikta uzņēmuma darbības apstākļu analīze, analizētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, novērtētas uzņēmuma ārējās vides iespējas un draudi. Veikto pētījuma rezultātā izvirzīto problēmu risināšanai, tiek sniegti trīs priekšlikumi: jaunu produktu ieviešana, pamatlīzekļa iegāde un mārketinga komunikāciju programmas sastādīšana.
Atslēgas vārdi Jogurts Jogijs
Atslēgas vārdi angļu valodā yogurt Jogijs
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 12:15:48