Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Development of marketing strategy in an enterprise“
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs lekt. I.Andersone
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autors: students Romans Belokurovs. Bakalaura darba tēma: Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana uzņēmumā. Autors ir studējis : RTU, IEVF, TIN, studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Darba mērķis : ir Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana uzņēmumam SIA Beauty Town. Darba analītiska un apskata daļa tiek izklāstīts tirgzinību jēdziens, būtība un nozīme, stratēģijas un stratēģiju izstrādāšanas procesa posmi. Pētījumu un aprēķinu daļa izskatīti SIA Beauty town darbības aspekti, tiek aprakstīts un analizēts SIA Beauty town uzņēmums izmantojot segmentēšanas, konkurences un SVID analīzes modeļus. Tiek piedāvāta konkrēta tirgzinības stratēģija un konkrēts rīcības plāns šīs stratēģijas realizēšanai praksē. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir tādi, ka balstoties uz uzņēmuma sniegtajiem datiem, darbā tiek izstrādās stratēģijas un autors secina, ka piedalīšanās līdzīgās izstādēs u citi pasākumi palīdzes nostiprināt pozīciju tirgū. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, nobeiguma un bibliogrāfiska saraksta. Darba apjoms ir 63 lappuses, kuras ievietoti 7 attēli un 9 tabulas, bibliogrāfija 12 avoti latviešu un 3 krievu valodā.
Atslēgas vārdi Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana uzņēmumā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of the marketing strategy in the enterprise.
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 11:41:09