Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums XML struktūru izmantošana daļēji strukturētu datu glabāšanai un lietojuma un datu bāzes sasaistei
Nosaukums angļu valodā The Use of XML Structures for Storing Partly Structured Data and Application and Database Linking
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā ir apskatīti datu organizēšanas veidi. Tika sniegts apskats un izvērtējums trim tipiskākiem XML dokumentu glabāšanas veidiem datu bāzē (DB). Darba izstrādes laikā ir veikts padziļināts izvērtējums XML dokumenta glabāšanai XMLType datu tipa kolonnā. Tika apskatīti XML dokumenta glabāšanas veidi XMLType datu tipa kolonnā, un veikts to salīdzinājums. Darbā ir izveidoti praktiski piemēri XML dokumenta ievietošanas, izgūšanas un veidošanas iespējām Oracle 11g datu bāzes vadības sistēmā (DBVS), izmantojot PLSQL (Procedural LanguageStructured Query Language) valodu. Praktisko piemēru beigu daļā ir izveidota shēma, kas atspoguļo XML dokumenta ievietošanas, izgūšanas un veidošanas iespējas. Beigu daļā tika veikts apskats XML tehnoloģijas izmantošanas iespējām DB un lietojuma sasaistei integrālās izstrādes rīkā (Integrated Development Environment IDE) NetBeans. Bakalaura darbā ir 70 lappuses, 69 attēli, 23 informācijas avoti, 3 tabulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi XML datu bāze, daļēji strukturēti dati, lielie objekti, objektu - relāciju transformācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā XML database, semi - structured data, large objects, object - relational mapping
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 15:43:34