Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Kurināmā struktūras modelēšana, izmantojot sistēmu dinamikas teoriju"
Nosaukums angļu valodā "Simulation of fuel structure using system dynamics theory"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs I.Dzene
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba Kurināmā struktūras modelēšana, izmantojot sistēmu dinamikas teoriju autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta studente Aiga Barisa. Bakalaura darba mērķis ir sistēmu dinamikas analīzes rezultātā noskaidrot, kāpēc Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmās netiek izmantots vietējās kurināmās koksnes potenciāls un kādai ir jābūt valsts atjaunojamo energoresursu politikai, lai to izmantotu. Lai rastu atbildi uz darba mērķī izvirzīto jautājumu, galvenie darba uzdevumi ir Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas kurināmā struktūras darorsimulācijas modeļa izveides procesa analīze un trīs modelī iekļauto politikas instrumentu, kas paredzēti kurināmās koksnes īpatsvara palielināšanai, ietekmes novērtēšana. Kurināmā struktūras modeļa veidošana balstās uz sistēmu dinamikas teoriju, kas pēta cēloņsakarības starp kompleksas sistēmas izrādīto uzvedību un tās pamatā esošo struktūru. Darba pamatuzbūvi veido piecas nodaļas, kas var sastāvēt no vairākām apakšnodaļām un sīkākām iedalījuma vienībām. Pirmajā nodaļā veikta Latvijas kurināmā struktūras esošās situācijas izpēte. Divās apakšnodaļās aprakstīta Latvijas un Eiropas Savienības atjaunojamo energoresursu politika un kurināmā sadalījums Latvijas centralizētajā siltumapgādē. Otrajā nodaļā raksturoti populārākie enerģētikas sektora attīstības prognozēšanai izmantotie modeļu veidi un Latvijas pieredze enerģētikas sektora modelēšanā. Trešajā nodaļā veikts literatūras apskats par sistēmu dinamikas modelēšanu. Četrās apakšnodaļās analizēta sistēmu dinamikas būtība, modelēšanas pamatprincipi un process. Ceturtajā nodaļā četrās apakšnodaļās aprakstīta Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas kurināmā struktūras modeļa veidošanas gaita. Piektajā nodaļā analizēti modelēšanas rezultāti. Izveidoti astoņi kurināmā struktūras attīstības scenāriji, kas raksturo trīs politikas instrumentu ietekmi uz kurināmā sadalījumu uzstādītās siltumenerģijas jaudas struktūrā un uz siltumenerģijas tarifu. Politikas instrumenti ir: subsīdijas centralizētās siltumenerģijas ražotājiem dabasgāzes apkures katlu nomaiņai pret kurināmās koksnes apkures iekārtām; sākotnēji pasākumi ar kurināmās koksnes izmantošanu saistīto risku kompensēšanai sabiedrībā, kas izraisa koksnes izmantošanas pieredzes uzkrāšanos un ierosina pozitīvās pieredzes izplatīšanos; pasākumi kurināmās koksnes izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai. Pamatojoties uz iegūto kurināmā struktūras scenāriju analīzi, izstrādāti priekšlikumi kurināmās koksnes izmantošanas īpatsvara palielināšanai centralizētās siltumapgādes sistēmās. Darbs sastāv no 72 lapaspusēm un 11 pielikumiem, satura skaidrošanai tajā iekļauti 33 attēli un viena tabula. Literatūras analīzē izmantoti 64 literatūras avoti, no kuriem 34 ir svešvalodā (angļu).
Atslēgas vārdi Sistēmu dinamika, sistēmu dinamikas modelēšana, enerģētikas-ekonomikas modeļi,
Atslēgas vārdi angļu valodā System dynamics, system dynamics modeling, energy-economy models,
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 14:45:37