Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kapitālsabiedrības konkurētspējas pilnveidošanas projekts.
Nosaukums angļu valodā Project for enhancing competitiveness in a capital company.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. J.Mežiels
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autors: Ainārs Fabriciuss Diplomprojekta vadītājs: Jānis Mežiels, RTU pr.doc., Mg. oec. Diplomprojekta temats: Komercsabiedrības konkurētspējas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 73 lpp. Datorsalikumā. Darbā iekļautas 42 tabulas, 38 attēli un 8 formulas. Diplomprojektā izmantojamie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 24 izmantojamie literatūras avoti: 23 latviešu valodā un 1 svešvalodā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA Ivetas Dravnieces grāmatvedības birojs" konkurētspējas pilnveidošanai. Diplomprojektā risinātie uzdevumi: Finanšu pakalpojumu nozares raksturojums Latvijā un nozares mērķa tirgus. Veikts uzņēmuma vispārīgs raksturojums, aplūkota tā attīstības vēsture un organizatoriskā struktūra. Apkopoti uzņēmuma ekonomiskie rādītāji iepriekšējos taksācijas periodos. Veikts uzņēmuma darbības ekonomiskais novērtējums, veikta likviditātes, maksātspējas un rentabilitātes rādītāju analīze. Izstrādāta uzņēmuma SVID analīze, raksturojot uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Izstrādāti priekšlikumi, kas paaugstinātu uzņēmuma konkurētspēju. Novērtēti iegūtie rezultāti un noteikts, kā šie priekšlikumi ietekmēs uzņēmuma turpmāko darbību. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tika izstrādāti trīs uzņēmuma konkurētspējas pilnveidošanas priekšlikumi: nodokļu maksātāja statusa maiņas projekts, grāmatvedības dokumentu pirmapstrādes datorprogrammas ieviešanas projekts un klientu piesaistīšanas aktivitāšu projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Fabriciuss, A. Kapitālsabiedrības konkurētspējas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs Mežiels J. -Datorsalikums. - Liepāja: RTU, 2010. - 73 lpp.
Atslēgas vārdi Kapitālsabiedrības;konkurētspējas;pilveidošanas;projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project;enhancing;competitiveness;;apital;company
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 15:51:10