Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pasaules ekonomikas attīstības ietekme uz Latvijas ekonomiku"
Nosaukums angļu valodā "Impact of Global Economic Development on the National Economy of Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. Astra Auziņa
Recenzents
Anotācija Maģistra darba „Pasaules ekonomikas attīstības ietekme uz Latvijas ekonomiku" autors ir Oleg Karpušenko. Latvija kā maza ekonomika vienmēr ir bijusi, ir šodien, un vienmēr būs cieši atkarīga no pārējo pasaules valstu ekonomikām, un ir nozīmīgi izpētīt un izanalizēt, kā šī ietekme izpaužas no citu valstu, ekonomisko apvienību puses un kā pasaules ekonomikas attīstība ietekmē Latvijas ekonomikas attīstību. Līdz ar pasaules ekonomikas globalizāciju, ir iespējams novērot tendenci, ka katras valsts ekonomikas attīstību nozīmīgi ietekmē pasaules ekonomikas aktivitātes. Maģistra darbā ir apskatīts un analizēts tas, cik lielā mērā pasaules ekonomikas attīstība ietekmē Latvijas makroekonomikas rādītājus, kas saistīti ar nacionālās ekonomikas izaugsmi un atspoguļo makroekonomisku situāciju valstī. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek pētīts globalizācijas jēdziens, ekonomiskās izaugsmes un attīstības būtība, šo jēdzienu atšķirības un nozīmīgāko makroekonomisko faktoru teorētiskie aspekti un nozīme. Otrajā daļā tiek analizēta pasaules ekonomikas attīstība, atsevišķi ASV, ES un Centrāl-un Austrumeiropas valstu ekonomikas attīstība. Tiek veikta arī Latvijas makroekonomikas detalizēta analīze un novērtējums. Trešajā daļā tiek analizētas un izvērtētas starptautisko organizāciju prognozes, kas attiecās uz Latvijas ekonomisko izaugsmi kontekstā ar citu valstu ekonomikas attīstības perspektīvām. Trešās daļas noslēgumā ir izveidotas un ekonometriski novērtētas sakarības, kas izmantojamas, lai novērtētu pasaules ekonomikas attīstības kvantitatīvo ietekmi uz Latvijas makroekonomikas izaugsmi. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā, uzskatāmības nolūkā darbā ir iekļautas tabulas, diagrammas un grafiki, sniegta to analīze un paskaidrojumi. Kopumā darbā ir 22 attēli, 17 tabulas, 50 bibliogrāfisko saraksta vienības un 3 pielikumi. Darba apjoms ir 100 lappuses, neieskaitot 3 pielikumus uz 11 lpp.
Atslēgas vārdi Globalizācija, pasaules ietekme, Latvijas makroekonomika, ekonometrija, kvantitatīvā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Globalization, global impact, Latvian macroeconomy, econometry, quantitative analysis
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 12.04.2011 18:01:35