Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma jaunu produktu ieviešanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for launching new products in a service company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autors: Ivars Īverts Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Asoc. prof. Irina Voronova. Diplomprojekta temats: Pakalpojumu uzņēmuma jaunu pakalpojumu ieviešanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 75 lpp. datorsalikumā. Darbs sastāv no četrām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās un darba aizsardzības daļām. Darbā ietvertas 20 tabulas, 23 attēli un 3 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 20 izmantotas literatūras avoti. Diplomprojekta izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma darbības vides analīze, analizētas uzņēmuma stipras un vājas puses, novērtētas uzņēmuma apkārtējas vides iespējas un draudi. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs uzņēmuma attīstības priekšlikumi: ieviest jaunus pakalpojumus, veicināt uzņēmuma atpazīstamību, paaugstināt rentabilitātes rādītājus plānotajā gadā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Īverts I. Pakalpojumu uzņēmuma jaunu pakalpojumu ieviešanas projekts: Diplomprojekts. Zinātn. vadītāja Voronova I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmuma jaunu produktu ieviešanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for launching new products in a service company
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:21:54