Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbaspēka izmantošanas rādītāju analīze Latvijā un Eiropas Savienībā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Utilization Indicators of Labour Force in Latvia and the European Union"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. A.Orlovska
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba Darbaspēka izmantošanas rādītāju analīze Latvijā un Eiropas Savienībā autore ir Marina Sorokina. Darbā ir apskatīts darbaspēka jēdziens un nozīme uzņēmējdarbībā, ir raksturoti galvenie darbaspēka izmantošanas ekonomiskie rādītāji un noskaidroti to ietekmējošie faktori. Kā arī ir aprakstīta un izanalizēta situācija saistībā ar darbaspēka izmantošanu Latvijā un Eiropas Savienībā: ir noskaidrotas raksturīgākas iezīmes, ir salīdzināti darba ražīguma un darbaspēka izmaksu radītāji Latvijā un ES. Ir definētas darbaspēka izmantošanas problēmas Latvijā un piedāvātas iespējas to risināšanai. Pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka Latvijā darbaspēks netiek izmantots efektīvi. Par to liecina tas, ka Latvijā ir viens no zemākajiem darba ražīguma un atalgojuma līmeņiem Eiropas Savienībā. Toties nodokļu slogs attiecībā pret darbaspēka izmaksām ir augstāks par ES vidējo. Lielākai daļai Latvijas darbinieku trūkst motivācijas un resursu, lai strādātu ražīgi. Turklāt, ne visiem darbiniekiem ir nodrošināta sakārtota un droša darba vide. Šo faktoru kopums bremzē darba produktivitātes pieaugumu un līdz ar to Latvijas starptautisko konkurētspēju. Bakalaura darba apjoms ir 69 lapaspuses. Pētījuma gaitā tika izmantots 31 informācijas avots, iekļauti 33 attēli un 16 tabulas.
Atslēgas vārdi darbaspēks, darba produktivitāte, darbaspēka izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā labour force, labour productivity, labour costs
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 11:12:34