Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Novadu kartogrāfiskās informācijas uzglabāšana izmantojot GEOMEDIA iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Store cartographical information to use GEOMEDIA "
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Māris Kaļinka
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu Novadu kartogrāfiskās informācijas uzglabāšana izmantojot programmas GEOMEDIA iespējas, sniedz ieskatu Mārupes novada kartogrāfiskā materiāla izpētē un integrēšanā programmā GEOMEDIA. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmā nodaļa iepazīstina ar vispārīgu ģeogrāfisko informācijas sistēmu raksturojumu, kādas ir ĢIS sastāvdaļas, veidošanas principi, kādi datu formāti var tikt izmantoti. Tiek apskatīta arī saistošā likumdošana un standarti. Otrajā nodaļā tiek pētīti ģeotelpisko datu ražotāji Latvijā un aprakstīti pieejamie kartogrāfiskie dati par Mārupes novadu. Trešajā nodaļā veikta pašvaldību ĢIS izpēte pasaulē un Latvijā izmantojot GEOMEDIA programmatūru, kā arī sniegts ieskats par to, kādu funkciju nodrošināšanai var izmantot pašvaldību ĢIS. Bakalaura darba ceturtā nodaļa tika veltīta bakalaura darba praktiskās puses izstrādei, kura mērķis ir integrēt pieejamos Mārupes novada kartogrāfiskos datus programmā GEOMEDIA. Šajā nodaļā tiek aprakstīta izmantotā programmatūra, kartogrāfisko datu analīze un pievienošana. Kā arī tiek aprakstīta kartogrāfisko datu publicēšana internetā. Tiek sniegts vispārīgs raksturojums par Mārupes novada pašvaldību. Darba kopējais apjoms ir 80 lapas un tajā iekļauta 1 tabula, 61 attēls un 2 pielikumi. Izmantoti 38 literatūras avoti. Bakalaura darba tēma ir aktuāla, jo līdz šī gada 13. jūlijam pašvaldībām ir jāpieņem lēmums par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu. Intergraph GEOMEDIA ir risinājums, kā šo informāciju uzturēt.
Atslēgas vārdi pašvaldību ĢIS, topoloģija, datu glabāšana
Atslēgas vārdi angļu valodā local government GIS, topology, data storage
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:01:33