Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for ensuring competitiveness of a trading company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents
Anotācija Diplomdarbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, projektu aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba aizsardzības daļa, grafiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp, tajā iekļauti 18 attēli, 34 tabulas un 9 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 8 literatūras avoti un 10 elektroniskie resursi. Darbam pievienots viens pielikums. Darba mērķis ir nodrošināt uzņēmuma Varner Baltija konkurētspēju, balstoties uz teorētiskajiem un praktiskajiem pētījumiem. Pirmajā darba daļā tiek izpētīta uzņēmuma vide, raksturots tirgus, veikta reklāmas pasākumu analīze un SVID analīze. Otrajā daļā, veicot patērētāju anketēšanu, tiek izpētīts uzņēmuma Varner Baltija mērķtirgus, tiek uzlaboti reklāmas pasākumi un pilnveidota uzņēmuma organizācijas struktūras darbība. Trešajā daļā tiek prognozētas pārdošanas apjoma izmaiņas un izpētīts reklāmas iespaids uz ienākumiem. Ceturtajā daļā, tika veikta riska faktoru novērtēšana un izstrādāts risku novēršanas plāns, kā arī aprēķinātas visu plānoto pasākumu izmaksas. Piektajā daļā tiek attēloti ekonomisko rādītāju analīzes grafiki un diagrammas. Noslēdzošajā daļā secināts, ka ieviešot visus plānotos reklāmas pasākumus, uzņēmums spēs palielināt apgrozījumu. Pilnveidojot organizācijas struktūras efektivitāti, uzņēmumā uzlabosies informācijas apmaiņa starp vadības līmeņiem. Uzņēmums var uzlabot savu konkurētspēju esošajā tirgū, izpētot mērķtirgus prasības un vajadzības.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības;uzņēmuma;konkurētspējas;nodrošināšanas;projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project;ensuring;competitiveness;trading;company
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 18:00:50