Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas mežsaimniecības organizēšana starptautiskajā tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Organization of Latvian Forestry in the International Market"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. I.Pucens
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autore- Baiba Žeiere. Bakalaura darba tēma ir Latvijas mežsaimniecības organizēšana starptautiskajā tirgū. Ņemot vērā mežsaimniecības lomu tautsaimniecībā, bakalaura darba mērķis ir izanalizēt Latvijas mežsaimniecības gala produktu un pakalpojumu sniegšanas eksporta organizēšanu, izskatīt Latvijas mežsaimniecības uzņēmumu eksportēšanas metodes un izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar eksportēšanas efektivitātes paaugstināšanu. Darbs sastāv no 3 daļām- 1. Mežsaimniecība un organizēšana, 2. Latvijas mežsaimniecības un starptautiskā tirgus analīze, 3. Mežsaimniecības organizēšanas pilnveidošana. 1.daļā apskatīta mežsaimniecības klasifikācija un eksporta organizēšanas principi. Veikts galaproduktu raksturojums un eksportēšanas metožu analīze. 2.daļa sastāv no apakšnodaļām, kurās ir analizēti Latvijas meža resursi un nozares loma tautsaimniecībā, mežsaimniecības galaproduktu eksports un mežsaimniecības starptautiskais tirgus, kā arī Latvijas mežsaimniecības uzņēmumu eksportēšanas organizatoriskās formas un metodes. 3.daļa apskatīts eksportēšanas metožu pielietojums Latvijas mežsaimniecības uzņēmumiem un izstrādāti principi to uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses. Darbā izveidoti 36 attēli, 9 tabulas. Izmantoti 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi mežsaimniecība; Latvijas mežsaimniecība; eksporta organizēšana; eksportēšanas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā forestry; Latvian forestry; export organization; export methods
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 12:22:10