Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Identitātes pretrunas arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Contradictions of Identity in Architecture
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Prof.I.Strautmanis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā "Identitātes pretrunas arhitektūrā" tiek aplūkota vietas identitāte kā īpašību kopums, kas nosaka vides unikalitāti un specifiku ar tikai sev raksturīgām arhitektoniski telpiskām un emocionālām iezīmēm, dialogā ar cilvēka, kā vides, telpas lietotāja nepieciešamībām rast harmonisku (gan telpiski estētisku, gan emocionāli patīkamu / pilnvērtīgi lietojamu dzīves telpu. No jauna veidotas arhitektoniski telpiskās vides specifisku un izteiktu identitāti var spēt radīt tikai ļoti agresīvā un nebūt ne harmoniskā semantikā, kur atrast vietu indivīdam ar savu interpretāciju par telpu ap viņu līdz galam nav iespējams, vai arī tas nākas ļoti grūti. Centieni rast kompromisus starp šīm identitātes pretrunām ir ļoti būtisks faktors telpas / vides kvalitātei. Atslēgvārdi: identitāte, vietas sajūta, cilvēka telpiskā piederība. Darba apjoms sastāda 57 lapaspuses, tajā ir izmantoti 11 attēli, darbam ir pievienoti 2 pielikumi un izmantoto avotu saraksts sastāv no 41 vienībām.
Atslēgas vārdi identitāte, vietas sajūta, cilvēka telpiskā piederība
Atslēgas vārdi angļu valodā identity, sense of place, man`s spatial belonging
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 16:06:09